Efikasnost ili korupcija od skoro 18 miliona evra 1

… uz ocenu da je navodno namešten za unapred dogovorenog ponuđača – najverovatnije austrijsku firmu Odelga, te da je oprema koja se kupuje tehnološki zastarela, a komisija koja je definisala njenu tehničku specifikaciju kompromitovana, pošto su se u njoj nalazili predstavnici zainteresovanih ponuđača. Ministarstvo zdravlja negira optužbe.

Ministarstvo je raspisalo tender krajem decembra prošle godine, a novoizgrađeni KC Niš trebalo bi da dobije opremu do 31. marta ove godine. Objekat novog KC, čija je gradnja započela još 1989. godine, uglavnom je završen, a njegovu izgradnju finansirala je Evropska investiciona banka sa 32 miliona evra. U njemu će se nalaziti 17 operacionih sala, Urgentni centar, Centar za operacije, Centar za intenzivnu negu, dijagnostika i radioterapija, a njegovo opremanje bi, prema najavama, trebalo da bude po „savremenim i modernim standardima“.

U saopštenjima DSS se, međutim, upozorava da je tenderom utvrđeno da se u jednoj partiji i od jednog ponuđača nabavlja 114 potpuno raznorodnih stavki, među kojima su uređaj za magnetnu rezonancu, CT skeneri, rendgenski aparati, operacioni stolovi, bolnički kreveti, stolice, stolovi za hranjenje pacijenata, ormani, bolnički informacioni sistem, zavoji ili gaze. Zakonom o javnim nabavkama predviđeno je da se u ovakvim slučajevima nabavka vrši po partijama, višedelno, kako bi se smanjila mogućnost korupcije.

Prema tvrdnji DSS, u kreiranju tehničke specifikacije opreme učestvovali su predstavnici zainteresovanih firmi – Odelge za Srbiju i Crnu Goru, Dregera, Interlaba i Simensa. Na tenderu se, navodi ta stanka, nabavljaju uređaji koji „tehnološki zaostaju i do 15 godina“, a 500 bolničkih kreveta je, recimo, „sa podešavanjem naslona za leđa koji se vrši pomoću kurble“.

U Ministarstvu, pak, za Danas kažu da kompanija Odelga „nikada nije dobijala neke poslove na tenderima koje je ono raspisivalo“, niti je Ministarstvo ikada „poslovalo“ sa njom. Ministarstvo se odlučilo za objedinjenu nabavku kompletne opreme da bi se ona ubrzala i uštedeo novac. Rukovodilo se načelima efikasnosti i ekonomičnosti, odnosno „mogućnošću istovremenog i pravovremenog izvršenja celokupnog predmeta javne nabavke, po načelu ‘ključ u ruke’“, očekivanjima jeftinije ponude i „pogodnošću dobijanja jedinstvenog garantnog roka na opremu“.

– Naša jedina namera bila je da se ne ponove neki slučajevi iz ne tako davne prošlosti, kada su zbog nerazumnih odugovlačenja prilikom nabavke medicinske opreme, a koje su trajale i po nekoliko godina, ispaštali isključivo građani. Ispitali smo tržište pre sastavljanja konkursne dokumentacije i ustanovili da postoji dosta potencijalnih ponuđača koji mogu izvršiti ugovorne obaveze tražene u ovoj nabavci – navodi se u reagovanju Ministarstva, koje naglašava da je tender raspisan u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i „uz saglasnost Uprave za javne nabavke“, a da građanski nadzornik, koga je Uprava imenovala, „nije imao primedbi“.

Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih finansija, koji je i građanski nadzornik u nekoliko javnih nabavki, kaže, međutim, da mu ovaj tender „liči na nameštenu javnu nabavku za poznatog ponuđača“. On se slaže da je raspisivanje jednog tendera za nabavku raznorodne opreme efikasnije, ali negira da je ekonomičnije, pošto bi na „višedelnim“ tenderima konkurencija ponuđača bila veća, što bi rezultiralo nižim cenama.

– Sadašnji Zakon o javnim nabavkama ne obavezuje naručioca da za nabavku raznorodnih stavki raspisuje nabavku po partijama, ali on to preporučuje kao mogućnost, a to je i intencija institucija koje se bave ovom oblašću, kako bi se za isti kvalitet dobila niža cena, a smanjila korupcija. Izmene i dopune ovog zakona, koje bi trebalo da budu usvojene ove godine, obavezivaće ili bi trebalo da obavežu naručioca da u ovakvim slučajevima raspišu više nabavki – kaže on za naš list.

Dobrašinović dodaje da je u slučaju tendera za nabavku nove opreme za KC Niš izuzetno važno i „da li se za velike pare nabavlja zastarela oprema“. To je pitanje oko kojeg bi stručna javnost morala da reaguje. Ministarstvo zdravlja nije komentarisalo optužbe o nabavci zastarele opreme.

KC Niš: Potrebe i specifikaciju opreme smo odredili sami

Direktor Kliničkog centra Niš Zoran Radovanović takođe negira optužbe o koruptivnoj prirodi ovog tendera i favorizovanju nekih ponuđača, kao i tvrdnje da su na izbor i karakteristike opreme uticali predstavnici zainteresovanih firmi.

– U definisanju potreba i specifikaciji medicinske opreme učestvovali su timovi stručnjaka KC Niš, u kojem su bili direktor Kliničkog centra Niš, zamenik direktora, pomoćnici direktora kao i direktori svih klinika koje će se useliti u novo zdanje KC – kaže Radovanović.