Foto:EPS-logo

P { margin-bottom: 0.21cm; }

U saopštenju se dalje ističe da Elektroprivreda Srbije i ogranak „TE-KO Kostolac“ u potpunosti poštuju sve zakonske i druge obaveze oko zaštite životne sredine, zdravlja stanovništva i eksproprijacije imovine na području Kostolca.

– Anketa koju je predstavio CEKOR, sadrži pogrešne podatke i tendenciozne zaključke, nisu je uradile akreditovane institucije i pokazuje nameru narušavanja ugleda EPS-a bez činjenica. I legitimni predstavnici meštana Drmna i okolnih mesnih zajednica ogradili su se od CEKOR-a. Ako se podaci iz ankete, koje je predstavio CEKOR, ispravno tumače, procenat stanovnika naselja Drmno sa bolestima srca niži je od proseka za Srbiju. Prema zvaničnom istraživanju zdravlja stanovništva, hronično obolelih od visokog krvnog pritiska u Srbiji je više od 30 odsto, a prema anketi u Drmnu ih je između 18 ? 23 odsto – navode u EPS-u.

Dodaju da ne stoje ni tvrdnje da ne postoji kontinuirano praćenje uticaja na životnu sredinu koju proizvodni „TE-KO Kostolac“.

– Analiza vazduha i merenja sumpor-dioksida rade se svakodnevno u saradnji sa akreditovanim institucijama. Prema poslednjem izveštaju Agencije za zaštitu životne sredine, Kostolac i okolina nisu među naseljima sa lošim kvalitetom vazduha. Tendenciozno prikazani podaci iz ankete domaćinstava u naselju Drmno dovode u vezu respiratorna oboljenja stanovništva sa radom „TE-KO Kostolac“, a zanemaruju nalaze studije zaštite životne sredine, koju su uradili akreditovani stručnjaci – kaže se u saopštenju.

U studiji piše da lokalno značajan uticaj na zagađivanje vazduha imaju velika naselja, regionalni saobraćaj i kotlarnice i ložišta tokom zimskog perioda. Investicije veće od 150 miliona evra u postavljanje elektrofiltera, izgradnju postrojenja za odsumporavanje, smanjenje emisije azotnih oksida, zatvaranje starog pepelišta samo su deo projekata za zaštitu životne sredine u Kostolcu, koje EPS realizuje.

– Brigu o građanima i društvenu odgovornost EPS i ogranak „TE-KO Kostolac“ pokazali su i tako što su pre par godina izgradili fabriku pijaće vode odličnog kvaliteta u blizini sela Drmno. „Vodovod“ Požarevac još nije preuzeo i pusti u rad u mrežu gradskog vodovoda tu fabriku vode koja može da doprinese poboljšanju kvaliteta vode u mreži, kao i poboljšanju pritiska u letnjim mesecima – stoji u saopštenju EPS-a.

Naglašava se da su EPS i ogranak „TE-KO Kostolac“ dosad ispunjavali sve zakonske obaveze oko eksproprijacije.

– Tehnologija otkopavanja i odlaganja na kopu „Drmno“ sprovodi se u skladu sa važećim tehničkim projektima. Raseljavanje naselja Drmno nije postavljeno kao uslov ni u jednom od brojnih dokumenata, analiza i studija koji su urađeni za potrebe otvaranja površinskog kopa „Drmno“, kao i za ceo prostor Kostolačkog ugljenog basena. Eksproprijacija zemljišta za rudarske radove na kopu „Drmno“ sprovedena je u potpunosti u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji. EPS sarađuje isključivo sa akreditovanim institucijama i sa njima su i urađene sve studije i pripremljena dokumentacija za Kostolački ugljeni basen – navodi se u saopštenju EPS-a.