EU finasira izradu katastra rudarskog otpada 1

Projekti sprovode u okviru institucija Republike Srbije, uz kontrolu Delegacije EU u Srbiji.

Kako navode, reč je o izradi Katastra rudarskog otpada, koji se sprovodi sa ciljem da se Srbiji pomogne da uskladi svoje zakonodavstvo sa pravnim tekovinama EU u oblasti životne sredine. Ukupna investiciona vrednost projekta iznosi 2,1 miliona evra, od čega 90 odsto finansira EU, a deset odsto Republika Srbija.

“Na sprovedenom tenderu za ovaj projekat izabrana je nemačka kompanija PLEJADES, kao lider, u saradnji sa kompanijom DMT, takođe iz Nemačke. Tokom implementacije projekta koja će trajati naredne tri godine, izradiće se i procena rizika, karakterizacija i klasifikacija rudarskog otpada, sa oko 200 – 250 napuštenih rudarskih deponija i oko 200 aktivnih rudnika sa rudarskim otpadom, kao i tri studije slučaja za tri različita tipa rudarskog otpada”, navodi se u saopštenju i dodaje da projekat smanji rizik od ekološke štete izazvane neadekvatnim upravljanjem rudarskim otpadom.