Altiparmakov je nakon tradicionalnog godišnjeg sastanka članova Fiskalnog saveta sa predstavnicima Srpske asocijacije menadžera (SAM) istakao da su mere štednje doprinele fiskalnoj konsolidaciji i sada su stvoreni uslovi za fino podešavanje poreskog sistema i stvaranje povoljnije privrednog ambijenta.
“Moguće je da se smanje porezi na rad, ali bi u tom slučaju morao da se poveća porez na dodatu vrednost“, rekao je on dodajući da je to bila tek jedna od tema razgovora. Takođe, prisutne su i ideje o poreskim stimulacijama za novoosnovana mala i srednja preduzeća, ali kako prema rečima Altiparmakova budžet još nije u stanju da podnese veća smanjenja poreza za celu privredu.

Stanka Pejanović, direktorka Gorenja Srbija i predsednica SAM-a, istakla je da bi smanjenje poreza i doprinosa pomoglo malim i srednjim preduzećima, kao i da je uglavnom namera vlasnika malih firmi da taj novac iskoriste da zadrže kvalitetne radnike koji idu u inostranstvo ili u veće kompanije u Srbiji.
“Deo odgovora članova Fiskalnog saveta bio je da ako pričamo o smanjenju nekih nameta da moramo odmah da gledamo i sa koje strane se oni mogu nadoknaditi. Makroekonomska stabilnost koja je postignuta je u interesu cele privrede”.

Prema njenim rečima, zaključak svih privrednika iz SAM-a je da se radi na pravnom okviru, stabilnosti, smanjenju korupcije koja će doprineti izvesnosti u poslovanju.