U organizaciji Centra za franšizing Privredne komore Srbije juče je održan seminar pod nazivom „Franšizing, vaš siguran put ka uspehu“. Kako je objasnio Goran Sečujski, asistent na Višoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu, reč je o poslovnom udruživanju pri čemu se uspešan poslovni koncept „klonira“ i presađuje s matičnog terena na neki drugi, po principu „ključ u ruke“. Davalac franšize licencira svoj brend (trgovačko ime) i svoj način rada primaocu franšize koji je saglasan da posluje u skladu sa uslovima ugovora. Korisnik za korišćenje imena i načina poslovanja, plaća početnu i naknadu za poslovanje. Govoreći o značaju franšizinga za ekonomski razvoj zemlje, Sečujski je istakao da je za ulazak u preduzetništvo kupovina franšize sigurniji način započinjanja sopstvenog privatnog posla. Primera radi, franšize u Americi postoje u više od 70 različitih delatnosti, a pogodnost je što ovaj vid poslovanja olakšava preduzetniku početniku ulazak u posao, tako da uz malo znanja i sreće postiže poslovni uspeh.
Dušan Sikimić, direktor Dajners klab Internešenal Beograd, govorio je sa aspekta davaoca franšize, i naglasio da svaki poslovni koncept koji funkcioniše može biti franšiza.