Nakon žalbi čitalaca da teško pronalaze primerke Danasa u ovim gradovima, potrudili smo se da povećamo broj izdanja koji se šalju u pomenute prodajne objekte.

Svi čitaoci koji primete da u drugim gradovima u Srbiji nema dovoljno primeraka Danasa mogu da nam pišu na društvenim mrežama ili da nam se obrate putem e-mejla prodaja@danas.rs