Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema nameni potrošnje, u martu 2017. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Komunikacije (4,4 odsto), Zdravstvo i Obrazovanje (za po 0,4 odsto), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,3 odsto), kao i u grupama Hrana i bezalkoholna pića, Transport, Alkoholna pića i duvan i Restorani i hoteli (za po 0,1 odsto).

Pad cena zabeležen je u grupama Rekreacija i kultura (-1,0 odsto), Odeća i obuća (-0,6 odsto) i u grupi Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (-0,2 odsto). Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.