Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela zloupotreba službenog položaja i zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom, prenosi Vamedia.

Postoje osnovi sumnje da su oni, u periodu od februara do aprila 2017. godine, kršili propise o javnim nabavkama i na nedozvoljen način dogovarali aktivnosti po pitanju raspisivanja, definisanja uslova i same realizacije postupka predmeta javne nabavke „Radovi na rekonstrukciji i zameni kotla u OŠ ‘Desanka Maksimović’ Valjevo“. Time su omogućili dodeljivanje ugovora o javnoj nabavci preduzeću „Energy net solution“ DOO Novi Sad u vrednosti od 16.016.666 dinara bez PDV-a, čiji je podizvođač bio SZR-STR „Simon“ Valjevo. Na ovaj način vlasnik SZR „Simon“ je stekao protivpravnu imovinsku korist, a budžet Gradske uprave Valjevo oštetio za navedeni iznos.

Pripadnici MUP u Valjevu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva, u redovnom postupku podneli su dopunu krivične prijave protiv bivšeg odgovornog lica Gradske uprave za lokalni razvoj, privredu, urbanizam i komunalne poslove Grada Valjeva, odgovornog lica Gradske uprave za društvene delatnosti, finansije, imovinske i inspekcijske poslove i bivšeg odgovornog lica ove gradske uprave, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela zloupotreba službenog položaja. Sumnja se da su oni, u periodu od avgusta 2016. do aprila 2017. godine, izvršili nabavku razne robe za potrebe Gradske uprave Valjevo od više privrednih subjekata sa područja Valjeva po višestruko većim cenama od tržišnih i nabavnih.

Time su vlasnicima privrednih društava omogućili pribavljanje protivpravne imovinske koristi u iznosu od 2.520.768 dinara, za koliko su oštetili budžet Gradske uprave Valjevo.