Ministarstvo, koje je na raspolaganju 24 sata dnevno svim investitorima, podseća da je opštini Čajetina omogućeno da projekat gradnje gondole radi u fazama. U februaru je zvanično odgovoreno opštini Čajetina i investitoru koja još dokumenta i u kojim rokovima bi trebalo da podnese, kako da bi mogli da dobiju građevinsku dozvolu po zakonu.

Isto je ponovljeno, navodi se u saopštenju, i u brojnim telefonskih razgovorima koje su predstavnici ministarstva imali sa predstavnicima opštine Čajetina, kao i predstavnicima preduzeća zaduženog za sprovođenje ovog
projekta. Građevinsku dozvolu, koja se izdaje elektronskim putem, nije
moguće drugačije dobiti, osim po zakonom predviđenomprocedurom, i zato nismo upoznati o kakvom obećanju govori predsednik opštine Čajetina.

Isključivo od opštine Čajetina zavisi kada će dobiti građevinsku dozvolu za gondolu – a to će biti onog trenutka kada podnesu svu potrebnu dokumentaciju, ističe se u saopštenju.