Ukazano je da su stručna i šira javnosti podeljene po pitanju razvoja ovog sektora, jer po jednom pogledu, napredak dolazi isključivo kroz strane direktne investicije, dok drugi smatraju da uloga države mora da se pojača tako što će se ona aktivnije pozabaviti oživljavanjem nacionalnih industrijskih sistema. Podaci do kojih se došlo u istraživanju, naglašeno je, prilično su obeshrabrujući, jer je interesovanje građana Srbije za preduzetništvo znatno niže od evropskog proseka, motiv za ulazak u te vode nije ni stvaralaštvo ni materijalno blagostanje već nužda i preživljavanje a čak dve trećine građana želi da se zaposli u javnom sektoru.