Nova mehanizacija će, kako se navodi, Imlekovim dobavljačima sirovog mleka pomoći da povećaju sopstvenu proizvodnu efikasnost, ali i kvalitet sirovog mleka.