Foto: Fonet/Aleksandar Levajković

Industrijska proizvodnja u periodu januar – oktobar 2017. godine, u poređenju sa istim periodom 2016. godine, veća je za 3,5 odsto. Prerađivačka industrija je ostvarila rast od 6,8 odsto u periodu januar – oktobar 2017. godine, u poređenju sa istim periodom 2016. godine.

Posmatrano po sektorima, u oktobru 2017. godine, u odnosu na isti mesec 2016, zabeležen je rast od 7,9 odsto u rudarstvu, u prerađivačkoj industriji rast od 6,1 odsto, dok je u sektoru Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija zabeležen pad od 3,4 odsto.

U periodu januar – oktobar 2017. godine, u poređenju sa istim periodom 2016. godine rast beleži prerađivačka industrija od 6,8 odsto, rudarstvo 2,4 odsto, a sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – pad od 7,0 odsto.

Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u oktobru 2017. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji: kapitalnih proizvoda (17,0 odsto), intermedijarnih proizvoda, osim energije (6,7 odsto), netrajnih proizvoda za široku potrošnju (4,1 odsto), i energije (0,3 odsto), dok je pad zabeležen u proizvodnji: trajnih proizvoda za široku potrošnju (6,8 odsto).

Obim industrijske proizvodnje u oktobru 2017. godine, u odnosu na oktobar 2016, beleži: rast kod 23 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 73 odsto), a pad kod 6 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 27 odsto).

Prema podacima Zavoda za statistiku, najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u oktobru 2017. godine, u odnosu na isti mesec 2016. godine, imale su: Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda, Proizvodnja proizvoda od gume i plastike, Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata, Proizvodnja mašina i opreme na drugom mestu nepomenute, i Eksploatacija uglja.