Šoškić koji je i bivši guverner NBS je kazao da je realno da inflacija u 2014. u Srbiji bude 4,4 odsto, kako je i projektovano. Govoreći o zaduženosti, Šoškić je kazao da Srbija još uvek bez problema servisira javni dug ali se okolnosti na međunarodnom tržištu mogu promeniti „i toga moramo biti svesni, tim pre što zemlja poslednjih godina beleži rast javnog duga“.

Kori Udovički, koja je takođe bivša guvernerka i bivša ministarka, u pauzi skupa na Ekonomskom fakultetu je izjavila da „naša sklonost ka inflaciji zavisi od strukturnih reformi“.

Država treba da se uozbilji, da postane najpouzdaniji partner kako bismo znali šta od nje možemo da očekujemo jer u ovim okolnostima nije dovoljna antikorupcijska borba u Srbiji, podvukla je Udovički. Ministar privrede Saša Radulović ponovio je novinarima u pauzi skupa na Ekonomskom fakultetu da Vlada u narednoj godini planira uvođenje reda u javnim preduzećima, postavljanje na zdrave osnove 153 preduzeća koja su u restrukturiranju , donošenje velikog broja propisa kako bi tržište profunkcionisalo što bi sve zajedno dovelo do privrednog rasta a time i do zapošljavanja. Radulović je rekao da postoji realna mogućnost ostvarivanja ušteda na subvencijama iz budžeta za javna preduzeća u narednoj godini, pod uslovom da se izvrši njihovo restrukturiranje. „Razlog zašto imamo tako velike subvencije za narednu godinu i zašto budžet na nekim mestima nije idealan kako bismo želeli, jeste nedostatak reformi. Budžet u stvari reflektuje koliko duboko ste ušli u reforme“, objasnio je Radulović i napomenuo da je budžet Ministarstva privrede za 2014. potpuno drugačiji od ovogodišnjeg. Skup na Ekonomskom fakultetu u Beogradu su organizovali Naučno društvo ekonomista Srbije sa Akademijom ekonomskih nauka i Ekonomski fakultet.