Pojedini potrošači izražavaju sumnju da su plombu na njihovim brojilima oštetili ili uklonili upravo radnici elektrodistribucije, pošto su, kako kažu, pre ekipa koje su „utvrdile“ takvu nepravilnost dolazile ekipe koje su „proveravale“ brojilo.

U Udruženju za zaštitu potrošača Forum, kojem se obratio ovoliki broj vlasnika objekata isključenih po osnovu neovlašćene potrošnje, upozoravaju da EPS distribucija ostavlja bez struje i porodice sa bebama, starima i bolesnima, što Zakon o zaštiti potrošača zabranjuje. Ona, takođe, ignoriše potrošačke zahteve za privremeno uključenje struje i prigovore o visini dugovanja „mesecima ili u nedogled“, iako je dužna da na njih odgovori u roku od nekoliko dana. „Često“ odbacuje zahteve za privremeno uključenje kao nepotpune, tražeći od potrošača „dokumentaciju koja nije obavezna po zakonu“. I sudovi „u većini slučajeva“ odbijaju predloge isključenih potrošača za određivanje privremene mere, odnosno uključenje struje do okončanja sudskog spora.

U EPS distribuciji negiraju sve optužbe o nezakonitom postupanju u vezi sa neovlašćenom potrošnjom. Isključenja po tom osnovu nisu masovna, kako bi se moglo zaključiti, pošto je od početka godine u celoj Srbiji isključeno 2357 objekata čiji su vlasnici fizička lica, kažu.

Distribucije ignorišu zahteve građana

– Kako niška Elektrodistribucija mesecima nije odgovarala na moje zahteve za privremeno uključenje, što je takozvano „ćutanje uprave“, Agencija za energetiku je intervenisala pet puta. ED je konačno donela zaključak kojim odbija zahtev kao nepotpun jer nisam priložio listu nepokretnosti iz katastra, što je inače nemoguće jer zgrada nije uknjižena. Agencija je u januaru ove godine poništila i taj zaključak, naloživši ED da donese novi, u roku od 15 dana. Još čekamo na taj zaključak. Umesto da poštuje zakon, ED je protiv mene podnela krivičnu prijavu zbog navodne krađe struje. Kafkijansko divljaštvo… – kaže Radule Todorović.

Na slično ignorisanje od strane niške ED naišli su i naši sagovornici Petar Perić – koji odgovor ED na zahtev za privremeno uključenje čeka od februara 2016, i Goran Đorđević – čiji je zahtev ED odbila kao nepotpun „jer uz njega nije priložio zahtev za legalizaciju“. Ivan Ferlež tvrdi da je u niškoj ED pokušao i usmeno da traži privremeno priključenje, kako bi sahranio oca, ali da ga je „obezbeđenje izbacilo“.

– Stariji sam čovek i težak dijabetičar. Ne vidim, ne čujem, isečen mi je prst zbog gangrene. Srčani sam bolesnik, sa bajpasom. Nemam gde da čuvam insulin na ovim vrućinama. Nemam gde ni da se okupam. Ne radim nigde, sa mnom živi ćerka, inače nezaposlena i samohrana majka. A Elektrodistribucija četiri meseca ne nalazi za shodno bar da odgovori na moj zahtev za privremeno uključenje – kaže Stjepan Folić.

Neki od isključenih potrošača kažu da su pokrenuli vanparnične sudske postupke u kojima zahtevaju donošenje privremene mere, odnosno uključenje struje dok traje spor ili parnične postupke u kojima traže da EPS distribucija izvrši ugovornu uslugu, odnosno isporuči struju. Epilog je, kažu, najčešće je bio na njihovu štetu.

– Ja nisam ni pokrenula sudski postupak, nema svrhe, sud je na strani EPS-a, a i nemam para – drugačijeg je mišljenja Ivanka Milovanović, koja, kaže, „živi od socijale, čišćenja stanova i berbi višanja“.

Traže nepotrebnu dokumentaciju

Pravni savetnik Udruženja potrošača Forum Profir Živković upozorava da član 86. Zakona o zaštiti potrošača zabranjuje da se građanima isključi struja „ako u domaćinstvu živi ugroženi potrošač zbog uzrasta, posebnih potreba ili bolesti“. Isti član zabranjuje isključenje struje onima koji izmiruju tekuću potrošnju, a osporili su postojanje ili visinu duga za struju ili iznos obračunate neovlašćene potrošnje, sve dok traje sudski postupak.

– Uprkos svemu tome, sudovi odbijaju skoro 70 odsto predloga za određivanje privremene mere, odnosno privremeno priključenje struje dok traje sudski postupak. U skoro identičnim slučajevima jedan potrošač dobije, a drugi ne dobije privremenu meru. Sve zavisi od integriteta sudije – kaže on.

Živković ocenjuje da EPS distribucija krši i Uredbu o isporuci električne energije, u kojoj se navodi da je za ponovno priključenje struje potreban samo dokaz o vlasništvu, odnosno korišćenju isključenog objekta. Distribucije, međutim, traže da se uz zahtev za privremeno uključenje prilože i građevinske i upotrebne dozvole, izvodi iz katastra nepokretnosti ili rešenja o legalizaciji, koji su neophodni samo kada je reč o novom objektu koji se prvi put priključuje na mrežu.

EPS: Nije dramatično

U EPS distribuciji tvrde da situacija nipošto nije toliko dramatična. U odgovoru Danasu navodi se da su tom javnom preduzeću od početka godine građani Srbije kojima je struja isključena zbog neovlašćene potrošnje podneli samo 78 prigovora u kojima zahtevaju privremeno uključenje. Od tog broja EPS distribucija je priključila 21 potrošača, „i to ne privremeno, nego trajno“.

Prema njenim podacima, u Srbiji je od početka godine u vanparničnom sudskom postupku samo 51 fizičko lice podnelo predlog za određivanje privremene mere, odnosno privremeno uključenje struje. Od tog broja usvojeno je više od polovine predloga (28), samo su dva odbijena, a 21 postupak je u toku.

U EPS distribuciji dodaju da je takođe samo 51 građanin Srbije kome je isključena struja zbog neovlašćene potrošnje u sudskom parničnom postupku zahtevao izvršenje ugovorne usluge, odnosno isporuku struje. Od tog broja odbijeno je 17 tužbi, u pet slučajeva građanima je uključena struja, a 29 postupaka je u toku.

Sutra: Perfidna naplata zastarelih dugova i neustavnih kamata?

Agencija za energetiku usvojila polovinu žalbi

U Agenciji za energetiku kažu za Danas da je od početka ove godine podneto ukupno 105 žalbi fizičkih i pravnih lica na negativne odluke Elektrodistribucija po zahtevima za privremeno uključenje struje, uključujući i 22 žalbe koje su izjavljene zbog nedonošenja odluka ED po tom zahtevima („ćutanja uprave“). Agencija je usvojila skoro polovinu tih žalbi (50), odnosno poništila odluke ED i predmete vratila na ponovno odlučivanje.