Foto: Novi Pazar - put

Za sanaciju udarnih rupa na 158 novopazarskih ulica putari iz ovog grada, bez poreza na dodatu vrednost, obaviće posao za 1.969.600 dinara dok je konkurentska firma planirala da za isti posao naplati 3.515.600 dinara. Javno preduzeće za uređenje građevinskog zemljišta predložila je da izvođač radova bude „Novi Pazar put“.

Krajem marta saopšteno je da će ulice u ovom gradu sanirati kompanija iz Nove Varoši jer je bila povoljniji ponuđač od novopazarskih putara. U preduzeću „Novi Pazar put“ su smatrali da je dokumentacija njihovih konkurenata neispravna, pa su se žalili Komisiji za zaštitu prava. Komisija je uvažila žalbu i poništila tender.

Interesantno je da su oba preduzeća na ponovljenom tenderu ponudila znatno niže cene – Ponuda novopazarske firme bila je četiri puta niža, a „Složna braća“ su prepolovili svoju prvobitnu cenu.