Turisti donose odluku da li će ili neće putovati. Agencije zadržavaju samo deo novca za stvarne troškove, rekao je Ljajić.

On je naveo da je, prema informacijama od jutros, u tri agencije koje prodaju aranžmane za Tursku od 216 putnika otkazalo samo njih 11.

Ljajić je rakao da nije u nadležnosti Ministarstva turizma da govori putnicima da li je negde bezbedno ili ne, već da građane upozna sa pravima i obavezama koje turističke agencije imaju prema putnicima.

S druge strane Ministarstvo za kulturu i turizam Republike Turske saopštilo je danas da, počev od 21. jula 2016. godine, vanredno stanje koje je proglašeno širom zemlje predstavlja paket mera koje će se sprovesti u okviru ustavnih zakona radi povećanja bezbednosti s ciljem da se država izbori sa pretnjama po ljudska prava i slobodu naroda. Navedeni paket mera, kako se navodi u saopštenju ne sadrži bilo kakva ograničenja osnovnih ljudskih prava i slobode.

„Mere bezbednosti koje će se primeniti neće ni na koji način uticati na turiste koji budu posećivali Republiku Tursku niti na svakodnevnicu turskih državljana, a takođe neće predstavljati prepreku ni za normalno funkcionisanje vazdušnog saobraćaja i međunarodna kretanja kroz Republiku Tursku. Ne postoji prepreka za bezbedan boravak i odmor turista u svim destinacijama i letovalištima Republike Turske“, ističe se u saopštenju.