Radomir Naumov rođen je u Čoki 12. maja 1946. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Radio je kao viši savetnik u Elektrotehničkom institutu „Nikola Tesla“, a od 1992. do 1999. godine bio je i generalni direktor Instituta. Predavao je na Tehničkom fakultetu u Boru, bio je i predsednik upravnog odbora JP Elektroprivreda Srbije i JP Beogradske elektrane. Bio je i predsednik Jugoslovenskog komiteta CIGRE – Međunarodne konferencije za velike električne mreže i predsednik ili član više tehničkih odbora pri Saveznom zavodu za standardizaciju, a od 1993. godine i potpredsednik Društva za širenje naučnih saznanja „Nikola Tesla“. Objavio je više od 60 stručnih i naučnih radova na konferencijama i u domaćoj i stranoj stručnoj štampi.

Narodni poslanik u sazivu Skupštine Srbije bio je do 2004. godine, kao i član gradske vlade Beograda. Obavljao je dužnost ministra rudarstva i energetike kao i ministra vera u vladama Vojislava Koštunice u periodu od 2004. do 2008. godine. U poslednja dva mandata je odbornik Demokratske stranke Srbije u Skupštini grada Beograda. Radomir Bata Naumov dobitnik je brojnih priznanja za svoj naučni i humanitarni rad. Krajem prošle godine patrijarh srpski Irinej odlikovao je Radomira Batu Naumova Ordenom Svetog Save drugog stepena.