Kovanice sa likom Nikole Tesle 1

Sporazumom, od 5. februara 2018. godine, predviđeno je da Narodna banka Srbije u svakoj kalendarskoj godini tokom trajanja sporazuma izradi 210.000 kovanica od srebra u skladu sa odobrenim dizajnom i probnim otkovkom.

U saopštenju se navodi da će se uraditi 10.000 kovanica u „PROOF“ tehnici (peskiranje), a u „PROOF LIKE“ tehnici (blago peskiranje) 200.000 kovanica, a u skladu sa zaključenim pojedinačnim ugovorima.

Avers je jedinstven za svih pet godina važenja sporazuma, lik Nikole Tesle, i ne menja se, dok se na reversu mogu menjati obeležja koja će biti definisana pojedinačnim ugovorima – zamišljeno je da bude najmanje pet takvih izmena, kako bi bilo zastupljeno najmanje pet izuma Nikole Tesle.

Naručiocu je data mogućnost da bira motive i natpise na srebrnjacima. Na srebrnjaku koji će biti izrađen u 2019. godini, na reversu, u centralnom delu je prikazan model radijski upravljanog broda, kojim je demonstriran radijski i bežični prenos, kao jedan od izuma Nikole Tesle. Prodaja srebrnjaka s likom Nikole Tesle, izdanja Narodne banke Srbije 2019. godine uskoro će biti organizovana na blagajni u Sedištu Narodne banke Srbije, kao i na blagajnama filijala Narodne banke Srbije u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Užicu.