Dragan Dolamić, predsednik beogradskog odbora Srpske lige ističe da bi se uvođenjem takozvane 13. penzije poboljšao njihov težak materijalni položaj, i da treba uzeti u obzir da su životni troškovi u prestonici mnogo veći nego u drugim gradovima.

– Pomoć socijalno-ugroženim kategorijama stanovništva mora da bude jedan od prioriteta gradske vlasti. U Beogradu ima više od 100. 000 penzionera sa najnižim primanjima i oni zaslužuju kvartalnu novčanu pomoć u iznosu od po 5.000 dinara, ističe Dolamić.