Milosavljević je naglasio da uvoz ne bi ugrozio domaće proizvođače niti ih „motivisao“ da oni podignu cene jer ne bi bile uvezene velike količine već samo količine koje bi smanjile trenutnu nestašicu. On je podsetio da će odluka da li će biti neophodan uvoz mleka biti doneta za nekoliko dana, ali je istakao i da je cilj nedavno donete uredbe, kojom se određuje obim proizvodnje mleka, da se pomogne domaćim proizvođačima da stabilizuju proizvodnju.