Kako se kaže u dokumentu MMF u koji je FoNet imao uvid, preporučuje se i pažljiva procena budućih investionih planova za očuvanje dugoročne finansijske stabilnosti preduzeća.

Fond konstatuje i da će, posle poskupljenja struje od 4,5 odsto u avgustu 2015. i novog povećanja cena kilovata u oktobru 2016. godine za 3,8 odsto, biti smanjen disparitet između domaćih i regionalnih cena.

Kada je u pitanju Srbijagas, MMF smatra da bi usvojeni plan fiskalne konsolidacije iz marta ove godine trebalo da bude podržan i konkretnim merama, čiji je cilj povećanje naplate i smanjenje troškova ovog javnog preduzeća.

U dokumentu MMF se konstatuje i da se vlasti u Beogradu slažu sa procenom da u fokusu mora da bude restruktuiranje postojećeg duga i sprečavanje dodatnog zaduživanja Srbijagasa.

Mora se, smatraju u Fondu, hitno rešiti i sudbina tri najveća dužnika ove firme – Azotare, MSK Kikinda i Petrohemije, bilo kroz privatizaciju ili stečaj. . Usvajajući revizije aranžmana sa Srbijom, MMF je pozdravio i usvajanje sistematizacije radnih mesta u Železnicama Srbije, juna ove godine.

Određeni su, podseća MMF, i ciljevi da ova firma do 2019. godine ima 2.700 do 3.000 zaposlenih manje.

U dokumentu MMF, takođe, konstatuje da je od firmi koje su bile u portfelju Agencije za privatizaciju od ranijih više od 500, ostalo da se reši njih 190.

Bord direktora Fonda konstatuje da je proces pripreme privatizacije Komercijalne banke u toku i da će se taj posao završiti do kraja naredne godine. Neophodna je, kažu, i privatizacija „Dunava“.

Bord direktora MMF konstatuje i da su se vlasti u Beogradu obavezale da neće biti dodatne državne pomoći za preduzeća u restrukuiranju, uključujući tu i Srbijagas, Petrohemiju, RTB Bor i Resavicu.

Razmatra se, međutim, da budžet preuzme oko 100 miliona evra (0,3 odsto BDP) starog duga Petrohemije prema NIS.