To je jedini način da se omoguće dalje zapošljavanje, dobar prihod i napredak ekonomije u celom regionu. Mi ćemo, zato, rado pozvati buduće investitore da ulažu ovde i obezbede jaku budućnost za RTB Bor. “ – rekao je šef misije MMF-a za Srbiju Džejms Ruf prilikom obilaska RTB Bor, dodajući da je u petnaestak razgovora sa Aleksandrom Vučićem u minule dve godine jedna od tema bio RTB Bor.

-I ranije smo razgovarali sa brojnim kompanijama, ali uvek o njihovim potencijalnim troškovima. Sada imamo priliku da govorimo o benefitu za RTB Bor i pronađemo zainteresovane partnere koji će doći ovde i ulagati u kompaniju – kazao je Ruf na sastanku sa menadžmentom borske kompanije kojem su prisustvovali šef Kancelarije MMF-a u Srbiji Sebastijan Sosa, ministar rudarstva u Vladi Srbije Aleksandar Antić i predstavnici Ministarstva privrede.

Prema rečima šefa Kancelarije MMF-a u Srbiji Sebastijana Sose, napredak RTB Bor je važan ne samo za kompaniju, već i za čitav region.

– Nadam se da ćemo za par godina, kada budemo opet došli u Bor, imati priliku da vidimo kako investicije cvetaju. – dodao je Sebastijan Sosa.

Praksa da predstavnici misije MMF-a obilaze privredne subjekte nije uobičajena, ali je poseta delegacije MMF borskom kombinatu bakra upriličena zbog značaja RTB-a Bor za državu Srbiju i njenu ukupnu ekonomiju, objašnjava ministar rudarstva Aleksandar Antić.

-Složili smo se da je „Bor“ veliki i ozbiljan sistem, kao i da je od kapitalnog značaja za državu i da zato Vlada Srbije treba sa velikom pažnjom da vodi računa o njegovom funkcionisanju sa stanovišta ekonomskog poslovanja, održivosti i budućnosti. – rekao je Antić, dodajući da RTB Bor danas izuzetno dobro posluje i da se da će ove godine ostvariti EBIDU od 75 miliona dolara.

Prema rečima ministra rudarstva sjajni podaci o poslovanju ne treba da nas uspavaju, već se mora na vreme razmišljati o budućnosti RTB Bor, pre svega o razvoju rudarstva i novom investicionom ciklusu u koji on treba da uđe. RTB Bor mora da ima adekvatnu rudarsku proizvodnju da bi „nahranio“ topionicu, a da bi je imao treba da se ulaže u opremu i otvaranje novih rudnika.

-Reč je o investicijama koje su veće od 500 miliona dolara, reč je o ulaganjima za koje Srbija i RTB Bor treba da traže partnera. Jer, nije logično, a nije ni moguće, da država bude jedini investitor ovako važnog i značajnog projekta. Moramo da učinimo naše ukupno okruženje privlačnijim za ozbiljne investitore i ja duboko verujem da smo nizom važnih aktivnosti, koje smo kao država sproveli u smislu regulacije tržišta, fiskalne stabilizacije, ukupne ekonomske i političke stabilnosti, uključujući i misiju MMF-a, napravili takvu atmosferu koja je sada privlačna za investitore. Danas imamo osam svetskih kompanija koje pokazuju interesovanje za partnerstvo sa RTB Bor i to je za nas značajan proces u kome ćemo, pre svega, imati na umu interes Republike Srbije. Potrebno je da, svi koji žele da budu naši partneri u ovom poslu, razumeju da je ovo jedan razvojni projekat u kome moraju zajedno sa Srbijom da prepoznaju ukupan potencijal i značaj RTB Bor i da budu naši strateški partneri kako bi se kompleks i dalje razvijao. – izjavio je Antić u Boru.

Opravdanost izgradnje nove topionice u Boru i njen značaj za budućnost RTB Bor, Bora i cele Timočke krajine bila je tema razgovora menadžmenta borskog kombinata bakra sa visokim zvaničnicima MMF-a.

Kako to objašnjava generalni direktor RTB Bor, Blagoje Spaskovski priča je išla u pravcu pojašnjenja same tehnologije i načina izgradnje nove topionice, ali i njenog značaja za sve one koji žele da dođu u Bor i uđu u partnerske odnose sa RTB-om. Složili smo se da strateškog partnera ne bismo mogli da nađemo da nije izgrađena nova topionica, kazao je Spaskovski.