Monopol pod nadzorom 1

 Budući da tom akvizicijom stiče dominantno učešće na tržištu, transakcija se može obaviti pod uslovom da novi vlasnik redovno izveštava Komisiju za zaštitu konkurencije o kretanjima na tržištu tog proizvoda, posebno o cenama i uslovima prodaje, saopšteno je iz sedišta antimonopolske komisije.

– Komisija je konstatovala da će sprovođenjem koncentracije doći do jačanja dominantnog položaja Sunoka, pre svega na tržištu proizvodnje šećera i tržištu prodaje šećera u Srbiji. Zbog toga je sprovođenje koncentracije moglo da bude odobreno samo uz određene uslove koji su propisani rešenjem – navodi se u saopštenju.

Rešenjem su naložene mere ponašanja i obaveznog redovnog izveštavanja Komisije radi očuvanja tržišne strukture i ostanka svih proizvodnih kapaciteta, uključujući i šećeranu TE TO Senta na tržištu, transparentnog praćenja nivoa, promene cena šećera na tržištu, unapređenja transparentnosti politike prodaje šećera i poslovnih odnosa sa kupcima, kao i punog informisanja Komisije o nivou i vrsti investicija koje će se realizovati u TE TO Senta sa ciljem povećanja proizvodne efikasnosti, navodi se u saopštenju Komisije i dodaje da je jedan od uslova i to da u slučaju likvidacije ili odluke Sunoka koja za posledicu ima trajno zatvaranje neke od šećerana pod njegovom kontrolom, Sunoko ima obavezu da prethodno javno oglasi prodaju vlasničkog kapitala ili imovine šećerane.