Mreža za restituciju: Uvesti supstituciju za sve vrste zemljišta 1Foto: Stefana Savić (Arhiva)

Dosadašnja primena propisa o vraćanju oduzete imovine potvrdila je naturalnu restituciju kao nesumnjivo najefikasniji i jedini isplativ vid restitucije, odnosno privatizacije državne imovine, navodi se u saopštenju Mreže.

Potraživana imovina daleko je manja od nekada oduzete imovine, pa građani zajedno sa crkvama i verskim zajednicama potražuju samo jedan mali deo današnje državne imovine, dodaje se u saopštenju. Šumskog zemljišta država ima 1.000 puta više, poljoprivrednog najmanje šest puta više, a građevinskog 30 puta više od onoga što svi zajedno potražuju u restituciji.

Budžetski fond za restituciju, formiran 2002. godine, u proteklih 10 godine, ne beleži skoro nikakav rast, a bilo kakvo uvećavanje javnog duga Srbije zbog restitucije je apsolutno neprihvatljivo za interese građana Srbije, same države i potražioce, navodi se u saopštenju Mreže za restituciju.