Na listi najjeftinijih zemalja za život Srbija na 18.mestu 1Foto: Stefana Savić (arhiva)

Kako je objašnjeno, kao parametri za sastavljanje liste, GoBankingRates je rangirao zemlje na osnovu četiri dostupne mere koje je objavio Numbeo, online baza podataka cena: indeks lokalne kupovne moći, cena zakupa nekretnina, cena namirnica i indeks potrošačkih cena. Poređenja u rezultatima su vršena sa standardom života i cenama u Njujorku.

Srbija je na ovoj listi zauzela 18. mesto. U odnosu na ostalih 49 zemalja, cena zakupa nekretnina je treća najniža, sa prosečnom cenom zakupa jednosobnog stana od oko 155 evra u Novom Sadu, navodi se u tekstu i dodaje da su cene namirnica (za 73,2 odsto jeftinije nego u Njujorku) i indeks potrošačkih cena (66,8 odsto jeftiniji) niski, ali i kupovna moć (za 52,4 odsto niža) stanovništva.

Od zemalja iz regiona, prema pisanju Time, Bosna i Hercegovina je na 11. mestu liste. Kako navode, poseduje pristojnu kupovnu moć, nisku cenu zakupa nekretnina, namirnica i indeksa potrošačkih cena. Kao primer se navodi Sarajevo gde su ukupni mesečni troškovi najma i ostalih troškova između 550 i 650 evra.

Hrvatska se nalazi na 47. mestu. Kupovna moć je niža za 36,1 odsto, cena zakupa nekretnina je 90 odsto jeftinija, namirnice 58,8 odsto, a indeks potrošačkih cena 51,2 odsto. Kako se navodi u tekstu, cena zakupa nekretnina je niža nego u većini zemalja sa liste, a kao primer je navedeno da soba u Zagrebu košta 325 evra.

Slovenija je na 36. mestu. Zanimljiv podatak je da Slovenija ima višu kupovnu moć od svih 50 zemalja na listi, a u odnosu na Njujork je niža za 13 odsto. Cena zakupa je jeftinija za 86,5 odsto, namirnice za 57,4 odsto, a indeks potrošačkih cena 47,4 odsto.

Crna Gora (26. mesto na listi) se ističe po niskim cenama namirnica, dok im je kupovna moć negde na sredini liste najjeftinijih zemalja za život. U poređenju sa Njujorkom, kupovna moć je niža za 44,6 odsto, zakup jeftiniji za 88,8 odsto, namirnice za 68,9 odsto, dok je indeks potrošačkih cena niži za 61 odsto.