Foto: FoNet Aleksandar Levajković

Kako je Danas ranije objavio pomenuto preduzeće dobilo je dve nabavke za ukrašavanje prestonice, koje je raspisalo preduzeće Javno osvetljenje, ukupne vrednosti 190,6 miliona dinara sa PDV-om.

Pištaljka piše da je Javno osvetljenje u konkursnoj dokumentaciji navelo uslove koji su pravljeni za firmu Keep ligtht – traženi su svetleći ukrasi identični onima sa fotografija iz kataloga grčke firme „Fotodiastasi“, čiji je jedini distributer u Srbiji firma „Kip lajt“ (Keep Light), a pored toga zahtevano je i da firme koje se prijavljuju na konkurs dostave uzorke ukrasa, imaju skladišteni prostor od najmanje 1.000 kvadratnih metara kao i određeni tip vozila.

Direktor firme Javno osvetljenje Aleksandar Cincar Poposki rekao je za Pištaljku da tender nije namešten.

– Po Zakonu o javnim nabavkama svaki ponuđač koji je smatrao da je bio diskriminisan tehničkim specifikacijama koje smo zahtevali, mogao je da uloži žalbu. Onda, ako bismo mi bili maliciozni, mogli bismo na te žalbe i da ne odgovorimo i da ne promenimo tehničke specifikacije. Tada ponuđač ima pravo da se žali Upravi za javne nabavke. U ovom slučaju se to nije dogodilo, tako da nije bilo zloupotreba – rekao je Cincar Poposki.