: Savremen tehničko-tehnološki kompleks - Termoelektrana i rudnik "Stanari"

Transportni sistem je dugačak 2.600 metara, kapacitet mu je 7.200 kubnih metara po satu, a brzina 5,3 metara u sekundi. Ono sto je neuobičajeno je da su inženjeri EFT-a ceo sistem osmislili i sami sastavili.

U „Stanarima“ na svaku tonu uglja mora da se ukloni pet kubnih metara otkrivke. Da bi se otkrivka transportovala na planiranu lokaciju, EFT koristi BTO sistem (bager, traka, odlagač) i kamione nosivosti od 40 tona. Transportna traka je sistem pogonskih stanica, članaka i povratnih stanica kroz koje je provučena gumena traka širine 1,6 metra i dužine 5.200 metara. U 2016. godini rudnik u Stanarima je otkopao više od sedam miliona kubika otkrivke.

Puštanju u rad prisustvovali su predstavnici kompanija sa kojima je EFT pronašao zajednički interes. Reč je o kompanijama iz Nemačke, Stiebel-Getriebebau& Co. i Rulmeca, koje su obezbedile motore, reduktore, rolne i bubnjeve, te predstavništvu kompanije Continental u Srbiji (Kolubara-Univerzal) koje je isporučilo gumene trake sa čeličnim užadima i firmi Ferrostil-MONTI iz Prnjavora koja je obezbedila kompletnu metalnu galanteriju. Siemens, ABB i Schneider, lideri u oblasti elektronike i elektrotehnike, realizovali su isporuku elektro instalacija i opreme a montažu kompletne opreme je izvršila tehnička služba rudnika „Stanari“.

Nakon razmatranja brojnih ponuda svetskih kompanija, EFT je odlučio da samostalno pristupi izradi svog rešenja novog transportnog sistema angažujući vlastiti stručni kadar. U EFT veruju da su izradili naprednije i bolje rešenje usled otklanjanja uočenih tehničkih nedostataka, primenom novijih rešenja za mašinsku i elektro opremu. Investiciona vrednost sistema je bila znatno manja od ponuđenih na tenderu.

Osnovne prednosti ovakvog transportera u odnosu na postojeće su odnos kapaciteta transportera i težine njegove opreme koji je veći nego na postojećim transporterima angažovanim na površinskim kopovima. Mogućnost promene brzine transportera u zavisnosti od kapaciteta bagera postiže manju potrošnju energije, smanjuje habanje i maksimalno opterećenje. Usled tih karakteristika taj sistem je podoban ne samo za prevoz otkrivke već i za transport uglja.

EFT je uspeo da do februara 2016. godine izradi kompletnu dokumentaciju, počev od baznog inženjeringa, te da u saradnji sa evropskim renomiranim kompanijama, koje izrađuju komponente transportera, realizuje projekat. Uzimajući u obzir da je primenjena tehnologija bazirana na dugogodišnjem iskustvu inženjera EFT, a da je rudnik samostalno izradio kompletan sistem, postupak zaštite projekta – patent je u toku. EFT planira da rudnicima u zemljama jugoistočne Evrope ponudi saradnju pri izradi i montaži transportera pri čemu bi akcenat bio stavljen na korišćenje resursa iz okruženja, kao što je slučaj i u rudniku „Stanari“.

Inače, eksploatacija uglja na ovoj lokaciji započeta je 1948. godine i usled rata u Bosni je u 2000. maltene stala. EFT preuzima i rukovodi rudnikom od maja 2005. godine pored kojeg 2016. godine gradi termoelektranu od 300 MW. Paralelno sa sanacijom i stabilizacijom rudnika, EFT je realizovao niz aktivnosti u cilju povećanja kapaciteta na 2,5 miliona tona uglja godišnje, što su količine neophodne za funkcionisanje Termoelektrane „Stanari“ (koja je prošle godine puštena u rad a izgradio ju je EFT) i opskrbu lokalne Dobojske toplane i drugih ustanova koje zavise od stanarskog uglja. Dokazane rezerve uglja u Stanarima su oko 108 miliona tona. EFT ima dugoročan plan razvoja rudarsko energetskog kompleksa Stanari pa je u skladu sa tom strategijom ta kompanija realizovala niz mera koje su unapredile proizvodnju i otvorile put za proširenje obima eksploatacije uglja koji će biti dovoljan za nesmetano funkcionisanje i rad rudarsko energetskog kompleksa u narednih 40 godina.

Uspešna zaštita životne sredine

 Ono čime se u EFT ponose je podatak da njihova Termoelektrana „Stanari“ predstavlja savremen tehničko-tehnološki koncept postrojenja sa najučinkovitijim metodama zaštite životne sredine. Maksimalna zaštita vode, vazduha i celog okruženja jedan je od osnovnih ciljeva kompanije pa se i pri planiranju TE „Stanari“ obratila velika pažnja na sve te faktore. Implementacija EU direktiva (iako je bosanska regulativa bila mnogo liberalnija) tokom planiranja i projektovanja pokazala se kao veoma dobar metod promocije projekta kao modela po kome bi i druge termoelektrane trebalo da se vode. Termoelektrana „Stanari“ projektovana je i radi po EU zakonu/direktivi iz 2001. (LCPD) koja propisuje određenu količinu emisija koja može da se emituje u vazduh. Bosanski zakon je usklađen sa tom direktivom i TE „Stanari“ je prva elektrana koja emituje i manju količinu čestica od propisane iz svog dimnjaka. Ujedno u Evropi je upravo implementacija i strože direktive (IED) ali sa svojim testiranim performansama i kvalitetom uglja, EFT tome može da se prilagodi kada IED stupi na snagu u Bosni i Hercegovini.

 Bosna i Hercegovina je potpisnik sporazuma Energetske zajednice koja propisuje mere zaštite životne sredine to jest mere koje svaka zemlja potpisnica mora da ispuni. Tako je za BIH upravo u toku prilagođavanje sa Direktivom LCPD to jest odluka vlasti koje će se elektrane modernizovati a koje se moraju gasiti jer nisu u mogućnosti da ispune propisane norme emisija i druge parametre zaštite životne sredine. Ujedno, energetska zajednica predstavlja telo koje ima ulogu medijatora pri nerazumevanju države, nevladinog sektora i drugih zainteresovanih strana. Tokom izgradnje TE „Stanari“, kažu u EFT, postojao je slučaj nerazumevanja od strane jedne nevladine organizacije iz Banjaluke. S obzirom da nadležno ministarstvo nije reagovalo na njihove kritike usledio je sastanak sa ljudima iz Energetske zajednice koji su odbacili sve optužbe od strane te nevladine organizacije. 

Podrška lokalnoj zajednici

EFT kontinuirano pomaže unapređivanje kvaliteta nastave u osnovnoj školi u Stanarima putem donacija za osposobljavanje školskih prostorija. Dosad, EFT Stanari je rekonstruisao krov osnovne škole, donirao sportsku opremu za područne škole kao i kompjutersku opremu a svake godine za učenike organizuje prolećnu ekskurziju, jesenju posetu sajmu knjiga, prikupljanje knjiga za obnavljanje školske biblioteke, nagrađivanje učenika za izvanredan uspeh u svim oblastima i nastavnika za trud i postignute rezultate. Svaki početak školske godine u Stanarima propaćen je iskrenim željama za uspeh koje EFT upućuje đacima prvacima i njihovim roditeljima doniranjem školskih torbi. Značajna sredstva se svake godine planiraju i izdvajaju za pomoć sportskim društvima u opštini Stanari. Kao podršku srpskom kulturnom društvu Lazarica, kompanija je donirala muzičke instrumente i organizovala gostovanja drugim kulturnim društvima u susednim državama.

U želji da Stanare učini sigurnijim mestom za život, EFT blisko sarađuje sa Policijskom stanicom i izdvaja sredstva za unapređenje uslova rada ove stanice. U te svrhe, EFT je izdvojio bitna sredstva za sanaciju krova i spoljašnjeg izgleda Policijske stanice Stanari, donirao fitnes kombinovanu profesionalnu mašinu te kompjutersku opremu. Između ostalog, doprinos EFT opštini Stanari se ogleda i u pružanju pomoći u izgradnji infrastrukture, asfaltiranju puteva, trotoara , Doma kulture itd. Organizovanjem brojnih aktivnosti na čišćenju okoliša, EFT je Stanare učinio zdravijom sredinom za život.