Foto: B. Cvejić

Narodna banka Srbije usvojila je pre 10 godina Memorandum o tzv. targetiranju inflacije kao monetarnoj strategiji i primeni te strategije kao zvaničnog režima monetarne politike NBS, a tom desetogodišnjem periodu NBS ističe dve faze u postizanju osnovnog cilja NBS – stabilnosti cena na održivim osnovama.

Početne godine inflacionog targetiranja (2009 – 2012) obeležila je visoka inflacija, koja je u aprilu 2011. dostigla 14,7 odsto, da bi od 2013. godine došlo do njenog snažnog pada na nivo od oko dbva posto, gde je u proseku zadržana i u narednih pet godina, nvodi NBS. Danas se inflacija nalazi na nivou koji je uporediv sa razvijenim evropskim ekonomijama – međugodišnja inflacija je u novembru iznosila 1,9 odto, naglašava u saopštenju NBS. Preduzete mere monetarne politike i obezbeđenje relativne stabilnosti deviznog kursa dale su svoje pune efekte tokom 2013. godine, kada su inflatorni pritisci suzbijeni na trajnoj osnovi. Inflacija je od tada niska i stabilna, pre svega zahvaljujući jačanju kredibiliteta monetarne politike i njenoj punoj koordinaciji s fiskalnom politikom, naglašeno je u saopštenju NBS.

Pet godina zaredom inflacija je niska, inflaciona očekivanja usidrena, devizni kurs relativno stabilan, a finansijska stabilnost ojačana. To su prepoznatljivi rezultati Narodne banke Srbije kojima smo gradili kredibilitet, doprineli održivom privrednom rastu i boljem životnom standardu naših građana, navodi se u saopštenju NBS. Slične ocene o radu i rezultatima NBS imaju i MMF i druge relevantne međunarodne institucije, podseća NBS i ukazuje na ocenu rejting agencije Standard&Poors koja je povećanje izgleda za rast kreditnog rejtinga Srbije sa stabilnih na pozitivne, obrazložila „efikasnim merama i aktivnostima“ NBS koja je „dokazala operativnu nezavisnost, izgradila kredibilitet i usidrila inflaciona očekivanja, što za rezultat ima očuvanje niske i stabilne inflacije“.

U saopštenju se naglašava da će BNBS i ubuduće „ostati posvećena očuvanju cenovne i finansijske stabilnosti“ s ciljem daljeg razvoja privrede i rasta životnog standarda građana.