Foto: Bojan Cvejić

„Narodna banka Srbije nije zakonom ovlašćena da se meša u odlučivanje poslovnih banaka u pogledu izbora klijenata kojima će otvoriti tekuće i druge račune, niti je nadležna da ceni koja lica su ovlašćena za otvaranje takvih računa“, navodi se u saopštenju.

Grupa advokata podnela je krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u Beogradu protiv guvernerke NBS jer je, kako navode, počinila krivično delo zloupotreba službenog položaja, odnosno povrede prava na upravljanje.

NBS je u saopštenju istakla da nije ovlašćena da posreduje u sporovima koji se vode između stranaka u sudskim postupcima, pa ni u sporu između predstavnika i članova Advokatske komore Beograda, niti da odlučuje o naknadi štete koja može proisteći iz takvih sporova.

„Zloupotreba instituta krivičnih prijava i iznošenje neistinitih optužbi na račun državnih institucija zarad ostvarivanja sitnosopstveničkih interesa, ne samo da ne doprinose ugledu onih koji bi na svakom mestu trebalo da brane čast pravničke profesije, već za sobom povlače i moguće pravne posledice za one koji su svesni ili bi morali da budu svesni da iznose neistinite tvrdnje“, ocenila je NBS.

Poslovne banke, kako je navela NBS, samostalno donose poslovne odluke, a dužne su da pri otvaranju računa i svim promenama po tim računima postupaju u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima NBS.