NBS: Rast deviznih rezervi 1Foto: B. Cvejić

„Deviznim rezervama na ovom nivou obezbeđuje se pokrivenost novčane mase M1 od 182 odsto i više od pet meseci uvoza robe i usluga, što je gotovo dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama“, navode iz NBS.

Neto devizne rezerve (devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovima) na kraju maja iznosile su 9.709 miliona evra, što je za 347,0 miliona evra više u odnosu na kraj prethodnog meseca. Na povećanje bruto deviznih rezervi Narodne banke Srbije delovale su gotovo sve kategorije.

Neto prilivi u devizne rezerve tokom maja ostvareni su po osnovu aktivnosti Narodne banke Srbije na međubankarskom deviznom tržištu (139,5 miliona evra), kao i efikasnog upravljanja deviznim rezervama i drugim osnovima (u ukupnom iznosu od 184,5 miliona evra). Postignut je pozitivan neto tržišni efekat (41,9 miliona evra) višestruko su nadmašili jedinu kategoriju koja je delovala u smeru smanjenja deviznih rezervi – neto odliv po osnovu devizne obavezne rezerve banaka usled uobičajenih aktivnosti banaka (46,3 miliona evra).

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u maju iznosio je 438,7 miliona evra i bio je za 10,1 milion evra manji nego u prethodnom mesecu. U prvih pet meseci ove godine u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 2.290,4 miliona evra. Posmatrano na nivou meseca, vrednost dinara je gotovo nepromenjena u odnosu na evro, dok je od početka ove godine zabeležena nominalna aprecijacija dinara u odnosu na evro od 0,2 odsto.

U uslovima nešto izraženijih aprecijacijskih pritisaka na deviznom tržištu krajem maja, NBS je intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu kupovinom 110 miliona evra, u cilju ublažavanja prekomernih kratkoročnih oscilacija kursa dinara prema evru. Narodna banka Srbije je u maju, šesti put u 2019. godini, organizovala dodatnu svop aukciju, na kojoj je u prvom kraku na rok od dve nedelje od banaka svop kupila devize – evre za dinare u iznosu od 87 miliona evra, čime je bankama obezbedila dinarsku likvidnost u iznosu od 10,3 milijardi dinara.

„Dodatna aukcija je organizovana kako bi se i na početku novog obračunskog perioda izdvajanja obavezne rezerve banaka nastavilo sa održanjem relativne stabilnosti kratkoročnih tržišnih kamatnih stopa“, navodi se u saopštenju NBS.