Tek na taj način će Srbija uspeti da za 15 godina stigne Evropu, a njeni građani osete bolji život, rekao je Ndegva. Na konstataciju da isuviše depresivno zvuči ovakva prognoza, Ndegva ističe da je još lošija procena o 50 godina čekanja na evropski standard sa rastom od tri odsto godišnje, koliko bi nam trebalo da u tom slučaju stignemo EU. Ljudi ne mogu da zamisle tako dug period, ali mogu 15 do 20 godina. Mi mislimo da je moguće da Srbija ostvari rast 5-6 odsto. Ali to zahteva resetovanje ekonomije, rekao je on. On je ocenio da je budžet veliki uspeh. Sređivanje javnih finansija dovelo je do otvaranja radnih mesta i privlačenja stranih investicija. Dosta toga je učinjeno u reformama, ali one nisu završene. Promene će osetiti naredne generacije. To podrazumeva da danas imate malo manje novca u džepu nego što ćete imati sutra, istakao je on. Ndegva smatra da u budžetu Srbije ima prostora za rast plata i penzija u 2018. I to neće narušiti ravnotežu.

Plan Vlade je dobar, a pohvalan je i rast investicija. Ove godine bio je planiran od 3,1 odsto BDP, a za sledeću 3,3 odsto. Ali jedan od razloga za manji deficit u 2017. je to što nisu sprovedene državne investicije. Novac za njih se ne planira u budžetu da bi se štedelo, nego da se potroši. Na taj način se generišu nova radna mesta i ubrzava rast. U budžetu ima prostora za povećanje plata i penzija, ono neće narušiti ravnotežu, rekao je šef misije Svetske banke i i dodao da bio trebalo mnogo državnih firmi prodati. Ima ih oko 600, a to je previše za bilo koju zemlju.

U nekim sektorima su najveće kompanije u vlasništvu države i to uništava te sektore. Ili su na subvencijama ili su zaštićene na drugi način. Dakle, potrebno je inicirati razvoj privatnog sektora, a ono što je od nacionalnog interesa učiniti efikasnim, korporatizovati, omogućiti da ostvari profit. Pa ako su i potrebne subvencije, one treba da budu pod strogom kontrolom. Na pitanje na koje projekte će Svetska banka ulagati u 2018, on je rekao da je u fazi izrade projekat vredan oko 50 miliona dolara, a odnosi se na olakšavanje poslovanja i pokretanja biznisa i u vezi je sa poreskom reformom. Poreski sistem Srbije treba znatno unaprediti kako bi plaćanje poreza bilo olakšano. Vladom na ovom projektu, a očekuje se da krene na leto. Takođe, imamo projekat za zdravstvo vredan oko 30 miliona dolara. Podrazumeva nabavku nove opreme za lečenje raka, dijagnostifikovanje i tretmane obolelih, ali i opremanje bolnica, usavršavanje osoblja, veću disciplinu… Takođe, za razvoj e-uprave izdvojićemo oko 50 miliona dolara zajma, rekao je Ndegva.