Foto: N1

Ovim izmenama zakona i uslovima koje postavljamo popravljamo ono što je Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju definisano, štiteći interese Srbije i srpskih poljoprivrednika, rekao je Nedimović. Predstavljajući u Skupštini izmene zakona, on je istakao da će se sada na pravno utemeljen način, u skladu sa praksom koja važi u EU, zaštitili srpske oranice.

Nedimović je naveo da je izmenama i dopunama zakona predviđeno da građani EU deset godina moraju da budu nastanjeni u lokalnoj samoupravi u kojoj se nalazi zemljište koje žele da kupe.

Pored toga, kupac poljoprivredno zemljište koje želi da kupi mora da obrađuje najmanje tri godine, da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu u trajanju najmanje deset godina bez prekida i da je vlasnik mašina i alata za obradu zemljišta.

Nedimović je dodao da će građanima EU biti dozvoljeno da kupe maksimalno dva hektara poljoprivrednog zemljišta, a svi rokovi počinju da teku od usvajanja izmena i dopuna ovog zakona.

Predmet kupovine ne može da bude zemljište koje je, u skladu sa posebnim zakonom i planskim aktima, definisano kao građevinsko, ili spada u zaštićena prirodna dobra. Predmet prodaje ne mogu biti ni parcele koje se nalaze u blizini vojnih kompleksa ili u okviru poligona, precizirao je Nedimović.

Nedimović je kao jedan od kontrolnih mehanizama koji je uveden naveo da dražava ima pravo preče kupovine poljoprivrednog zemljišta, a naglasio je da zakon izuzima restituciju, kao i da predmet ovog propisa nije poljoprivredno zemljište u državnoj svojini. Posebno je istakao da strana pravna lica uopšte ne mogu da kupe poljoprivredno zemljište.