Nepotrebni demanti 1

Kao neko ko se bavi novinarstvom 17 godina moram da primetim da je demanti na moj tekst čudan i nepotreban.

Naime, demanti se pišu u slučaju kada neki medij nije želeo da iznese stav druge strane u konkretnom sporu ili kada je načinjena takozvana materijalna greška tokom pisanja teksta.

Nijedna od te dve stvari nije počinjena u mom tekstu tako da odgovorno stojim na stanovištu da do ovakvog oblika komunikacije sa redakcijom dnevnog lista Danas nije trebalo da dođe.

Istog dana kada sam radio na tekstu „Predsednici sindikata prvo smetlište pa otkaz“, pokušao sam da kontaktiram pozivom na fiksni broj telefona, označen kao zvanični kontakt na sajtu Heltker Jurop, nadležne u toj fabrici.

Međutim, iako sam bio uporan i zvao u više navrata, niko nije podigao slušalicu.

Sutradan nakon objavljivanja teksta ponovo sam pozvao isti broj telefona i ovog puta iz prvog pokušaja dobio sekretaricu. Ona je vezu prebacila kod ženske osobe, pretpostavljam iz poslovodstva fabrike, koja se tokom razgovora sa mnom nije predstavila.

Na njenu konstataciju „Gojko, očekivali smo vaš poziv juče“, odgovorio sam joj da sam ja tada i pokušao da stupim u kontakt i objasnio iz kojih razloga do toga nije došlo.

Upitao sam predstavnicu fabrike za komentar povodom tvrdnji naše sagovornice Dragane Božić da je otpuštena zbog svoje sindikalne aktivnosti, međutim ona me je obavestila da ću odgovor dobiti od „advokata kompanije“. Pitala me je za kontakte na koje odgovori mogu biti poslati i ja sam joj ih prosledio.

Međutim, advokati Heltker Jurop, ukupno je potpisano njih petoro, Danasu nisu poslali odgovore na naša pitanja, već ničim izazvani demanti.

Želim da istaknem da je novinar dužan prilikom pisanja teksta u kome postoje dve strane da kontaktira obe. Ako jedna strana ne odgovori ili nije dostupna novinaru, on je svejedno dužan da objavi tekst na kome radi kao i da naglasi da kontakt nije bio uspostavljen.

S obzirom da sam dan pre izlaska teksta u Danasu pokušao da dobijem drugu stranu, to jest menadžment fabrike Heltker Jurop a na dan kada je tekst izašao i stupio u kontakt sa predstavnicom poslovodstva, može se sa pravom konstatovati da sam poštovao novinarske kodekse o kontaktiranju druge strane u priči.

Takođe, u tekstu ne postoji nijedna materijalna greška zbog koje bi demanti bio upućen našoj redakciji. Specijalni opunomoćenik fabrike Heltker Jurop u svom dopisu Danasu navodi da je „neprofesionalno i neosnovano navođenje u naslovu spornog teksta u kome ste pogon održavanja naše kompanije nazvali „smetlištem“.

Istine radi, nijedan pogon fabrike autor teksta nije nazvao „smetlištem“ već je citirao reči Dragane Božić, koja je u svojoj izjavi navela da je zbog svojih sindikalnih aktivnosti dobila rešenje o premeštanju na za rad teže i slabije plaćeno radno mesto u delu fabrike koji se koristi kao smetlište.

Ona je naime u avgustu obaveštena o prebacivanju na novo radno mesto. U aneksu ugovora navedeno je da je došlo do „smanjenog obima posla u pogonu šivenje“ zbog čega se premešta na radno mesto „pomoćnog radnika na održavanju“ odnosno higijeničarke.

Reč je u stvari o delu fabrike koji služi kao smetlište, što podrazumeva utovar i istovar repromaterijala, održavanje čistoće pogona, transport restlova materijala.

Isto tako, u tekstu se ne tvrdi da Dragana Božić nije dobila otkaz shodno važećim odredbama Zakona o radu, već je izneta njena tvrdnja da je poslodavac iskoristio tu zakonsku mogućnost da je kazni zbog njenih sindikalnih aktivnosti, premeštanjem na slabije plaćeno i teže radno mesto a kasnije i otkazom zbog odbijanja da to prihvati.

Autor teksta u potpunosti odbacuje tvrdnje specijalnog opunomoćenika fabrike Heltker Srbija iznete u njegovom dopisu našem listu da „informacije objavljene u predmetnom tekstu vidimo isključivo kao nedozvoljeni vid pritiska na sud koji postupa u predmetu pokrenutom po tužbi Dragane Božić“.

Apsolutno je netačno da je tekst imao za cilj da se na bilo koji način meša u sudski proces koji se vodi zbog otpuštanja Dragane Božić već je autor kao savestan radni čovek koji pošteno obavlja posao kojim sebi obezbeđuje egzistenciju, pravovremeno informisao javnost o događaju u kome je zvanični predstavnik jednog od dva reprezentativna sindikata na nivou Srbije dobio otkaz.

Reč je o pitanju koje je od javnog interesa i dužnost novinara je da prate takve teme. Takođe, tekst zbog koga su opunomoćenici fabrike Heltker Jurop poslali demanti je deo šire priče kojom se bavio list Danas, vezano za stavove stručne javnosti i sindikalnih organizacija o tome da odredbe zakona koje poslodavcima omogućavaju premeštanje sindikalnih rukovodilaca na slabije plaćena mesta i otpuštanje treba ukinuti kao diskriminatorske i štetne.

Ono što je posebno sporno u obraćanju specijalnog opunomoćenika fabrike Heltker Jurop dnevnom listu Danas, jeste činjenica da je dopis u kome se traži demanti teksta „Predsednici sindikata prvo smetlište pa otkaz“ pored toga što je poslat glavnom i odgovornom uredniku našeg lista, istovremeno poslat elektronskom poštom i autoru teksta.

U toj činjenici ne bi bilo ništa sporno da je bilo reči o slanju odgovora na pitanja koje je autor teksta postavio poslovodstvu fabrike.

Međutim, do toga nije došlo, već je autoru ovog teksta prosleđen demanti iako on nije ovlašćeno lice u dnevnom listu Danas koje odlučuje o objavljivanju takve forme u našim novinama. Isto tako, od autora teksta nije tražena nikakva intervencija u vezi sa objavljivanjem dopisa, odnosno od njega se nije očekivalo da napiše novi tekst u kome bi inkorporirao ono što je dostavljeno od strane opunomoćenika Heltker Jurop.

Shodno tome, postavlja se logično pitanje zbog čega je demanti poslat i autoru teksta i kakvu poruku time uticajni privatni poslodavac i ugledna advokatska kancelarija koja ga zastupa šalju novinaru potpisniku teksta i uopšte novinarima koji se ovom temom bave ili će ih dosad napisano motivisati za bavljenje?

Na kraju, ističem da sam posao u vezi s pisanjem ovog teksta obavio profesionalno i pošteno i naglašavam da ću i dalje, uvažavajući sve novinarske kodekse, nastaviti da pratim dešavanja u vezi s otkazom Dragane Božić, predsednice Saveza samostalnih sindikata Srbije u fabrici Heltker Jurop u Rumi.

Autor je novinar dnevnog lista Danas