Skupštinski odbor za privredu i privatizaciju u Somboru podržao je zahteve zaposlenih u Fabrici obuće Boreli da se ubrza proces privatizacije, odnosno da se razreše imovinsko pravni odnosi sa matičnom kućom u Borovu. Opštinski čelnici i menadžment fabrike uputiće zahtev Vladi Srbije i resornim ministarstvima, kao i Agenciji za privatizaciju da se konačno reši status tog preduzeća, koje u proizvodnji i trgovini zapošljava oko hiljadu radnika, a na akcije firme računa i oko 3.000 nekadašnjih radnika. Na sednici Odbora konstatovano je da su proizvodni kapaciteti u prošloj godini maksimalno korišćeni, a u fabrici ističu da ima zainteresovanih kupaca, pa se zahteva da se hitno razreše imovinski odnosi nad fabrikom i njenim maloprodajnim objektima širom Srbije. U Boreliju naglašavaju da se Borovo d.d. iz Vukovara proglasilo jedinim naslednikom Kombinata gume i obuće i da raspisuje konkurse za prodaju imovine Borelija u Srbiji i Crnoj Gori. Kako dosadašnji apeli upućeni vlastima u Srbiji nisu urodili plodom, sada je u rešavanju ovog problema angažovana i lokalna samouprava u Somboru.