Nikolić izabran za člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije 1Foto: B.C.

On je i do sada obavljao funkciju člana Saveta , a ponovo je izabran na predlog Odbora za finansije.

Nikolić je magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.