Foto: Fonet

Za 2017. godinu inflacioni cilj snižen je sa četiri plus-minus 1,5 odsto na tri plus-minus 1,5 odsto i tokom cele godine inflacija se kretala u granicama ovog novog, nižeg cilja, dodaje se u saopštenju.

U ovogodišnjem Izveštaju o konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma, Srbija je po ostvarenoj inflaciji, zadržala prvu poziciju, koju deli sa još 35 zemalja.

Pored neizvesnosti, koje su dolazile iz međunarodnog okruženja, očuvana je relativna stabilnost kursa dinara.

Tokom većeg dela godine bili su prisutni pritisci na jačanje dinara, kao rezultat znatno boljih makroekonomskih prilika u Srbiji i perspektiva domaće ekonomije – visokog priliva investicija i nastavka dinamičnog izvoza, kao i nešto većih priliva deviza tokom turističke sezone.

Zbog toga NBS godinu završava kao neto kupac evra na deviznom tržištu, čime smo dodatno ojačali devizne rezerve, navodi se u saopštenju.

Referentna kamatna stopa je u 2017. godini snižena dva puta, u septembru i oktobru, na 3,5 odsto, što je njen najniži nivo u režimu ciljanja inflacije.

Time su stvoreni uslovi za dalji pad kamatnih stopa na nove i postojeće dinarske kredite, čime su obezbeđene značajne uštede za privredu i građane, navodi NBS.

Nastavljen je pad učešća problematičnih kredita, koje se vraća na pretkrizne nivoe.

Na kraju oktobra 2017. godine bruto nenaplativih kredita (NPL) iznosio je 11,9 odsto, što je za 10,4 odsto ispod nivoa koji je bio aktuelan u trenutku donošenja Strategije za rešavanje pitanja problematičnih kredita u avgustu 2015. godine, a najniži nivo još od kraja 2008. godine.

Narodna banka je pravovremenom i efikasnom monetarnom politikom znatno doprinela da u protekloj godini agencije Moody’s, Fitch Ratings i Standard and Poor’s povećaju kreditni rejting Srbije.

Uspešno je završeno i osmo razmatranje stendbaj aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, kada je ocenjeno je da je Srbija tokom aranžmana, sprovođenjem dogovorenog ekonomskog programa, postigla značajan napredak.

U narednoj godini NBS nastaviće da ispunjavanjem svojih ciljeva, očuvanjem cenovne i finansijske stabilnosti doprinosi zajedničkom cilju, održivom i stabilnom ekonomskom rastu i boljem životu svih građana, navodi se u saopštenju.