Fotto: PKS

Iako je u nekim medijima najavljeno da će to uvećati iznos koji privreda uplaćuje na ime obavezne članarine ovoj asocijaciji, u komori to demantuju.

– Nema govora o povećanju opterećenja za privredu. Samo smo na zahtev samih privrednika i u konsultacijama sa hiljade kompanija, koje su trajale tokom cele godine, uvažavajući njihove predloge, doterali postojeći sistem obračuna, otklonili neke nedostatke sada važeće metodologije, učinili je pravednijom i napravili ravnomerniju raspodelu tereta – kaže za Danas predsednik PKS Marko Čadež.

On dodaje da su uz postojeći kriterijum – poslovni prihod, uvažena još dva – i broj zaposlenih i vrednost imovine.

– Kompanije su razvrstane prema Zakonu o računovodstvu na mikro, male, srednje i velike. Sve zajedno obezbedilo je da ubuduće više članica plaća najmanje mesečne iznose od 600 dinara i niže, zavisno od ukupnog prihoda za 2016. Tako će nekima obaveza biti znatno manja i od 300 dinara, koliko je bila u ovoj godini, a nikome veća od 185.000 dinara, koliko je iznosila najveća članarina. Svoje doprinose u komorski budžet, inače manji nego ranije, umesto 30.000 kompanija, sada će uplaćivati oko 90.000 članica – kaže Čadež i naglašava da je to usaglašen stav i malih i velikih u odluci koje su doneli sami privrednici na Skupštini Privredne komore Srbije.

Prema novoj odluci, kao i do sada plaćanja će biti oslobođene firme koje su imale prihod ispod 20 miliona dinara, kao i novoosnovane u prvoj godini rada.