Elektroprivreda Srbije počela je da primenjuje nove fiksne cene za priključivanje na elektrodistributivnu mrežu prema metodologiji Agencije za energetiku. Kako se navodi u saopštenju, prema novim pravilima od sada će sav posao, preko projektovanja preko postavljanja spoljne instalacije i ugradnje brojila, do pribavljanja saglasnosti i puštanja napona obavljati nadležna distribucija. U najskupljoj varijanti za trofazni priključak snage 43,5 kilovata u novosagrađenoj individualnoj kući cena priključka, zajedno sa svim saglasnostima, iznosiće oko 120.000 dinara, navodi EPS. Prema podacima EPS do sada su privatni preduzetnici za postavljanje kabla, brojila i kačenje voda na konzolu, bez potrebne saglasnosti koja košta oko 50.000 dinara, naplaćivali najmanje 160.000 dinara. Cenovnici za tipske priključke su fiksni, a konačni izdatak za kupca jedino će se razlikovati po iznosu koji je neophodno platiti za saglasnosti institucija lokalne samouprave da bi se odobrio priključak za struju. Predviđeno je da kupac dobije struju najkasnije mesec dana od podnošenja zahteva, a pri tome bi u lokalnu distribuciju trebalo da dođe samo kada podnosi zahtev i kada potpisuje ugovor, odnosno plaća račun za priključak.