Objavljen poziv za prikupljanje izjava o zainteresovanosti za kupovinu Komercijalne banke 1Foto: FoNet/ Ministarstvo finansija

U postupku tenderske prodaje akcija Komercijalne banke mogu da učestvuju zanteresovani kupci koji se bave bankarskom delatnošću u poslednje tri godine i da je vrednost njihove ukupne aktive bila veća od milijardu evra na kraju 2018. godine.

Takodje, kupci mogu biti i unvestitori koji upravljaju imovinom od najmanje milijardu evra ili su poslednjih dest godina imali minimalno učešće u kapitalu od 20 odsto u najmanje jednoj bankarskog grupi čija ja aktiva bile preko milijardu evra u bar jednoj od godina investicionog perioda.

U pozivu je navedno da će tokom tenderske prodaje država Srbija, koja sada ima udeo u Komercijalnoj banci od 41,75 odsto, steći dodatni ulog od 41,47 odsto akcija koje su u vlasništvu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), i IFC i DEG i Svedfonda( Sweedfun).

Na prodaju je ponudjeno najmanje 50,1 odsto akcija Komercijalne banke, sa mogućnošću sticanja najviše 83,23 odsto udela, kao i zavisna društva – Komercijalna banka u Podgorici i Banjaluci i društvo za upravljanje investicionim fondovima Kombank invest.