Veruje se da bi koordinacija između ministara, koji većinom čine taj Savet, mogla da doprinese rastu BDP-a čak i iznad crte koju su prognozirali premijer Aleksandar Vučić i MMF, a posebno Fiskalni savet čije procene teraju vlast u očaj.

Praktično, desetak ministara iz ekonomskog dela Vlade, guvernerka Narodne banke Srbije, direktor Republičkog zavoda za statistiku i šef kabineta premijera, dobili su novi zadatak. Oni svakoga meseca treba da sačine sliku srpske ekonomije, da detektuju „uska grla“, ali i da utvrde koje to ključne oblasti imaju najveći potencijal, kako bi se podsticaji okrenuli ka njima. Uz to, Savet bi morao da posebno analizira stanje u svakoj od grana privrede i da predloži mere za njen rast. Osnova rada trebalo bi da bude umrežavanje svih značajnijih institucija, od čega bi benefite imali i građani i privreda a omogućilo bi bolji uvid u prepreke koje su na putu većoj proizvodnji.

O tome na koji način će Savet da odgovori očekivanjima za sada se ne zna, jer se na sajtu Vlade ne mogu naći podaci niti informacije o tome, pa je platforma na kojoj bi trebalo da ostvare postavljeni cilj, još uvek nepoznata. Bar kada je reč o široj javnosti.

Prema izjavama nekih od članova, verovatno je da će u nekim fazama u rad biti uključene različite institucije, komore, granska udruženja. Iz tih kontakata trebalo bi da izađu novi predlozi za mere koje će odgovarati privrednicima i pomoći da se stvori pogodniji poslovni ambijent. Najvažniji cilj, međutim, bio bi da ovo telo izbegne sudbinu nekih sličnih prethodnih. Naime, gotovo svaka vlada unazad dve decenije, imala je neku vrstu saveta za privredu. Nekada, to su činili biznismeni čije su firme kasnije bile na crnim listama većine banaka, posebno onih koje su visokim zaduživanjem „potopili“, a bilo je i stručnjaka, mada su oni retko konsultovani.

Na čelo sadašnjeg Saveta postavljen je Milan Krkobabić, ministar bez portfelja, zadužen za regionalni razvoj i javna preduzeća. Ono što se ovoga puta ne može poreći, jeste da Krkobabić iza sebe ima dobre rezultate sa prethodne dužnosti direktora Pošte Srbije, da je podigao profit, otvorio nove poslove i pokrenuo akcije čiji će se efekti sabirati narednih godina. Dakle, zna kako funkcioniše sistem javnog preduzeća iznutra i kako se ljudi motivišu, pa ostaje da samo to svoje iskustvo primeni na širi milje. Problem može da bude to što se od novog Saveta očekuju brzi rezultati, već za nekoliko meseci, i to ne toliko u brojkama i stopama, koliko u merama koje će poslovna zajednica da prihvati.

Članovi Saveta

Na čelu novoformiranog saveta je ministar bez portfelja Milan Krkobabić a u timu su još Zorana Mihajlović, Rasim LJajić, Dušan Vujović, Aleksandar Antić, Aleksandar Vulin, Ana Brnabić, Branislav Nedimović, Goran Knežević, Zoran Đorđević, guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković, direktor Zavoda za statistiku Miladin Kovačević i šef kabineta premijera Ivica Kojić.