Danasu je u Republičkom javnom tužilaštvu potvrđeno da je stigla krivična prijava protiv Labovićeve, jednog sudije Trećeg osnovnog suda u Beogradu, prethodnog i sadašnjeg direktora Gradskog zavoda za veštačenje kao i GZV-a kao pravnog lica.

Podsetimo, Danas je već pisao o diplomi koju je izdao navodni „Univerzitet Kosova u Prištini“, iako on nikada, od osnivanja 1969. godine, nije nosio taj naziv već samo Univerzitet u Prištini. Uz to, pogrešno je napisano ime i prezime dekana Ekonomskog fakulteta, a kao rektor je navedena osoba koja je na tu funkciju došla nekoliko godina nakon izdavanja spornog dokumenta.

U prijavi koju je podneo Dragojlović, Labovićeva i bivši direktor GZV-a sumnjiče se da su falsifikovanom diplomom 2011. godine izvršili njen upis u registar sudskih veštaka. Dragojlović tvrdi i da je Labovićeva preko posrednika od njega tražila mito, na šta on nije pristao nakon čega je njen iskaz u veštačenju bio lažan, odnosno da je ona utvrdila kako je u postupku nabavke lekova za Vojsku Jugoslavije, 2002. godine, njegova firma DMD Medikal investments imala obavezu da plati porez iako je tadašnji Savezni sekretarijat za finansije dao pismeno tumačenje da su transakcije sa vojskom i policijom oslobođene fiskalnih obaveza.

Ovo nije prva prijava podneta tužilaštvu po ovom slučaju. Pre dva meseca i Agencija za borbu protiv korupcije je zatražila od Apelacionog javnog tužilaštva Beograd da postupi po predstavci koju je tim povodom dobila zajedno sa dokazima, a ta prijava je 22. juna prosleđena Prvom osnovnom javnom tužilaštvu. Agencija nije dobila povratnu informaciju u kojoj je fazi taj predmet.
Još više čudi to što se osim Agencije, nijedna od nadležnih institucija nije pozabavila tim predmetom, a sve su dobile obaveštenje sa dokazima u kojima je najjači slika same diplome. Ministarstvo pravde, koje vrši upis sudskih veštaka u registar, smatra da ne treba da utvrđuje da li je dokumentacija za to validna. Oni nisu obavestili ni tužilaštvo od koga bi mogli da zatraže da to istraži, niti policiju, nisu zatražili mišljenje ni od Univerziteta u Prištini, odnosno od Ministarstva prosvete iako su to u nekim od prethodnih predmeta slične problematike činili.

Ni Gradski zavod za veštačenje nije smatrao da bi trebalo utvrditi istinu, makar zbog ugleda institucije čiji je osnivač država, odnosno Grad Beograd. Oni su na pitanje Danasa da li su preduzeli nešto nakon što je javno objavljena sumnja u validnost obrazovanja jedne od zaposlenih, jednostavno rekli da to nije u njihovoj nadležnosti. Uz to, naš list još uvek nije dobio tražene podatke o tome u koliko je predmeta od 2011. godine Labovićeva bila angažovana kao veštak, ko su bile stranke u tim postupcima a kolika je vrednost sporova. Razlog za interesovanje javnosti je nesporan, jer ukoliko se potvrdi sumnja u verodostojnost diplome veštakinje, moguće je da „padnu“ sve presude urađene na osnovu njenih analiza. Međutim, GZV je odgovorio ćutanjem, čak i posle rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, koji je naložio da tražene podatke dostavi u roku od pet dana.

Direktor GZV-a Dejan Furjanović je pre dvadesetak dana, kada je rok za dostavu podataka istekao, rekao za Danas da su protiv rešenja Poverenika podneli tužbu Upravnom sudu. „Propustio“ je, međutim, da napomene kako je postupajući po hitnom postupku, predviđenom u takvim slučajevima, Upravni sud nedelju dana ranije odbacio njihovu tužbu, odnosno potvrdio rešenje Poverenika. Istovremeno, Danas je podneo zahtev za administrativno izvršenje, koji je Poverenik usvojio. Podataka, međutim, još nema.

Prema poslednjim informacijama iz GZV-a, koje smo, pošto je direktor na odmoru dobili od njegovog zamenika, ta ustanova se obratila Ministarstvu pravde i zatražila mišljenje da li će oni izvršiti krivično delo ukoliko postupe po nalogu Poverenika i dostave podatke o broju predmeta, stankama u postupku i vrednosti sporova u kojima je Labovićeva veštačila.

Šabić: Neshvatljivo postupanje Zavoda

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić reagovao je prošle nedelje zbog očiglednog ignorisanja njegovog naloga. U saopštenju objavljenom na sajtu, on podseća da je „Zaključkom o dozvoli administrativnog izvršenja pozvao Gradski zavod za veštačenje u Beogradu, pod pretnjom novčanog kažnjavanja da tražiocu informacija Dnevnom listu Danas dostavi informacije o sudskim predmetima u kojima je veštačenje bilo povereno veštaku M. L.“ Poverenik naglašava i da bi u svakoj situaciji ovakvo postupanje od strane GZV-a bilo neshvatljivo.

– U konkretnoj situaciji, nezavisno od toga da li je razlog nepoznavanje prava ili nešto gore, budući da su i u sudskim postupcima i u javnosti iznete sumnje u stručnost i formalne kvalifikacije veštaka potkrepljene i kopijom diplome u kojoj su i naziv Univerziteta koji ju je izdao i imena dekana fakulteta i rektora Univerziteta netačni, pogotovo. U takvim okolnostima uskraćivanje informacija ne samo da pojačava interes javnosti, već je i indikativno na način koji zahteva i pažnju i preduzimanje mera od strane Ministarstva pravde i drugih nadležnih organa – zaključuje se u saopštenju.