Otkazi čekaju 1.500 ljudi u RTB Boru 1Foto FoNet

P { margin-bottom: 0.21cm; }

Pojedina preduzeća biće privatizovana putem prodaje, prodaje kroz stečaj ili će biti konsolidovana putem unapred pripremljenog plana reorganizacije.

Imajući u vidu potrebu da se stvore preduslovi za dugoročni razvoj kompanije, ali i da se reše dužničko-poverilački odnosi iz prošlosti, ovaj unapred pripremljeni plan reorganizacije (UPPR) nametnuo se kao najpovoljniji način za rešavanje, pre svega, „hipoteke prošlosti“ u RTB Bor i njime bi, kako se čulo na sednici Upravnog odbora kompanije, bilo moguće povoljnije namirenje poverilaca nego kroz stečajni postupak. Ovim planom reorganizacije predviđene su brojne obavezujuće mere i aktivnosti: plaćanje potraživanja, otplate u ratama, izmene rokova dospeća kredita i kamatnih stopa, otpis dugova i zateznih kamata, konverziju potraživanja u kapital države.

„RTB Bor grupa nastavlja sa redovnim poslovanjem u cilju zaštite imovine i sprovođenja planom predviđenih mera za izmirenje obaveza prema poveriocima“, objašnjava zamenica generalnog direktora RTB Bor za ekonomska pitanja Mirjana Antić.

– Planom reorganizacije, odnosno UPPR-om, koji je izrađen sa stanjem na dan 31. marta ove godine, predviđeno je sledeće: otpust duga u visini 90 odsto obaveza svih neobezbeđenih poverilaca, otplata preostalih 10 odsto duga u ratama i to u narednih osam godina (uključujući 12 meseci grejs perioda), otpis zateznih kamata od datuma preseka stanja do datuma početka primene plana reorganizacije, konverzija duga u kapital (mera koja se odnosi na Fond za razvoj) i zadržavanje založnog prava. U mere reorganizacije spada i uvođenje profesionalnog menadžmenta, racionalizacija broja zaposlenih u narednih pet godina, kao i statusna promena pripajanja, gde će RTB Bor grupa ubuduće biti organizovana tako što će matičnom preduzeću biti pripojena njegova tri zavisna društva – Rudnici bakra Bor, topionica i rafinacija i Rudnik bakra Majdanpek – kaže Mirjana Antić.

UPPR koji je predat Privrednom sudu u Zaječaru sadrži dve nove mere – uvođenje profesionalnog menadžmenta i racionalizacija broja zaposlenih. U okviru reorganizacije kompanije predviđeno je da se ove godine raspiše javni tender za odabir kompanije koja će pružati ove usluge. Redukcija broja zaposlenih biće sprovedena u periodu važenja UPPR-a, dakle postepeno u narednih pet godina, počev od 2017, a ne jednokratno. Kako je predviđeno, RTB Bor na kraju otplatnog perioda i završetka UPPR-a imaće manje od 3.500 zaposlenih i to u okviru društva koje kao poslodavac preostane po izvršenoj statusnoj promeni. Borski kombinat bakra danas zapošljava oko 5.000 radnika.

Inače, u prvom ovogodišnjem kvartalu razlika između prihoda i rashoda, ne računajući troškove amortizacije, bila je u plusu 1,6 miliona dolara. U izveštaju o proizvodno-finansijskim rezultatima kompanije u prva tri meseca zabeleženo je da je od januara do marta iskopano 4,31 milion tona rude, uklonjeno 4,38 miliona tona raskrivke i proizvedeno oko devet hiljada tona bakra u koncentratu. U metalurške pogone otpremljeno je nešto više od 50.200 tona suvog koncentrata, pa je iz sopstvenih sirovina produkovano 8.000 tona katodnog bakra, a preradom uvoznih dobijeno je još oko 5.800 tona katoda. U aprilu je proizvodnja 11 odsto veća od projektovane, a ono što posebno ističu u RTB Bor jeste činjenica da veću proizvodnju više ne prati zagađenje vazduha. Koncentracija sumpor-dioksida na svim mernim mestima, računajući novootvoreno u Slatini, u poslednjih desetak dana ne prelazi 100 mikrograma po metru kubnom vazduha, granična vrednost koju toleriše Evropska unija jeste 675 mikrograma.

Bez potvrde za Friport, tender za menadžersku firmu u junu

U nadležnim ministarstvima privrede i rudarstva i energetike Danasu nisu mogli da potvrde informaciju koja se juče pojavila u nekim medijima da će američka kompanija Friport dobiti pravo upravljanja menadžmentom Rudarsko-topioničarskog basena Bor.

Ono što je definitivno poznato je da će tender na kome će biti izabrana kompanija čiji će menadžment upravljati u RTB Bor najverovatnije biti raspisan u junu. Na tenderu će moći da učestvuju sve zainteresovane kompanije, a među njima će se gotovo izvesno naći i Friport. G. V.

Zaštita od poverilaca i u narednih šest meseci

S obzirom da je RTB Bor predložio UPPR, a da se taj dokument ne može tako brzo usvojiti, nadležni sud je tom preduzeću kroz donošenje privremene mere produžio zaštitu od poverilaca i u narednih šest meseci. Taj model će po svemu sudeći važiti i za sva druga preduzeća iz grupe od 17 strateških kojima restrukturiranje bude odobreno kroz UPPR. G. V.