U deklaraciji Evropski parlament ističe da „žali zbog izostanka napretka i stalnog kašnjenja u praktičnoj primeni okvira za obnovljive izvore energije i primećuje da Srbija zaostaje za drugim zemljama kandidatima u korišćenju obnovljivih izvora energije i izražava zabrinutost zbog toga što ciljevi za obnovljive izvore energije za 2020. u Srbiji neće biti ispunjeni“. EP, takođe, „naglašava potrebu za transparentnošću u postupcima savetovanja vlade i žali zbog neuspeha vlasti Srbije u vođenju računa o stavovima međunarodnih finansijskih institucija pri usvajanju modela ugovora o otkupu električne energije“. Uz to, Evropski parlament je izrazio negodovanje zbog toga što je postignuto vrlo malo napretka u oblasti životne sredine i klimatskih promena te je pozvao vlasti u Srbiji da što je brže moguće usvoje sveobuhvatnu strategiju za klimu u skladu sa ciljevima Evropske unije.

Nataša Đereg, direktorka Centra za ekologiju i održivi razvoj iz Subotice, kaže da ne smemo dozvoliti da usled slavodobitnosti povodom pokretanja pregovora o članstvu u EU zaboravimo na obaveze koje smo prihvatili u energetskom sektoru.

– Cekor poziva sve domaće institucije da svojim radom ne dozvole da se Srbija kritikuje zbog izostanka napretka i stalnog kašnjenja u implementaciji obnovljivih izvora energije, životne sredine i klimatskih promena, kao što je to izraženo u deklaraciji Evropskog parlamenta. Smatramo da bi nastavak javne rasprave o „Strategiji razvoja energetike Republike Srbije do 2025. sa projekcijama do 2030.“ u Skupštini Srbije bio prilika da se kvalitativno poboljša taj dokument. Nevladine organizacije iznele su niz primedbi na predloženi dokument, i sada je prilika da se on poboljša. Pozivamo Vladu Srbije i Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine da i toj temi priđu sa maksimalnom pažnjom, te da razvoj Srbije i u tom sektoru bude u skladu sa standardima Evropske unije – navodi Nataša Đereg.

Ekspert za elektroenergetske sisteme i ekonomiju obnovljivih izvora energije Maja Turković kaže za Danas da je ne iznenađuje deklaracija Evropskog parlamenta koja se odnosi na stepen i brzinu razvoja obnovljivih izvora energije u Srbiji.

– Na tom planu stvari odvijaju veoma sporo, ali ohrabruje to što su u toku izmene zakona o energetici koje za cilj imaju da podstaknu strane investitore da ulažu u izgradnju obnovljivih izvora. Istina je da se manji projekti, hidroelektrane do jednog megavata, realizuju bez problema, ali je to nedovoljno za razvoj i ispunjenje planova koje smo prihvatili. U ovom trenutku nema velikih investicija u tom sektoru, kao što su vetrenjače i slično. Radi se o velikim projektima za čiju realizaciju su potrebni bankarski krediti a postojeći zakoni ne garantuju dovoljnu pravnu sigurnost kako investitorima tako ni bankama. Takođe, potrebno je izmeniti model ugovora o otkupu električne energije kako bi investitori mogli da realizuju održive projekte. Na svemu tome se u ovom trenutku radi kroz izmene zakona o energetici, pa se nadam da će taj zakon i druge izmene uticati na to da više ne bude primedbi od strane Evropskog parlamenta kada je reč o projektima iz oblasti obnovljivih izvora energije u Srbiji – ističe Maja Turković.

Sa druge strane, Vojislav Vuletić, generalni sekretar Udruženja za gas Srbije, kaže za Danas da se obnovljivi izvori energije u Srbiji razvijaju „dobrim tempom“ i da nema razloga za brigu.

– Situacija nije tako dramatična kako je prikazano u deklaraciji Evropskog parlamenta. Naime u obnovljive izvore energije spadaju hidropotencijali kojima raspolaže naša zemlja i mi iz tih izvora dobijamo oko 20 odsto struje, a dostići ćemo nivo i od 27 odsto. Prema tome, možemo oceniti da sve ide kako treba. Naravno, treba raditi na tome da se što više i što bolje učini na planu razvoja OIE u Srbiji, ali se nikako ne može reći da je situacija loša – zaključuje Vuletić.