Takođe i Zakona o izmenama Zakona o PIO radi brisanja člana kojim je obustavljeno redovno usklađivnje svih penzija u Srbiji.

Donošenjem i primenom Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija nanosi se šteta i diskriminiše više od 740 000 penzionera, koji su, uplatom doprinosa u PIO obezbedili penzije veće od 25 000 dinara, navodi se u saopštenju.

Dodaje s da je tim zakonom srušeni penzioni sistem Srbije i izvesnost penzija budućih penzionera.

Ova dva sindikata penzionera ukazuju da je Izmenama Zakona o PIO, članom 80b. obustavljeno redovno usklađivanje penzija svim penzionerima u skladu sa kretanjem potrošačkih cena na teritoriji Srbije i rastom BDP, čime su oštećeni svi penzioneri, a najveći broj doveden na rub egzistencije.

Podseća se da je Zakonom o referendumu i narodnoj inicijativi potrebno radi pokretanja zakonodavne procedure dostaviti najmanje 30 000 potpisa, koji će se prikupljati u roku od samo sedam dana.

Udruženjem sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije i Udruženje sindikata pezionera Srbije najavili su protest svih pezionera 1. novemra u 11,00 časova na trgu Nikole Pašića i prikupljanje potpisa za narodnu inicijativu.