Penzionerima s najnižim penzijama dodatak od pet odsto do novembra 2019. 1Foto: Stefana Savić

„Korisnicima starosne, prevremene starosne, invalidske i porodične penzije, čija visina penzije od meseca decembra 2018. godine zaključno sa mesecom novembrom 2019. godine iznosi do 34.003,90 dinara, isplaćuje se novčani iznos kao uvećanje uz penziju“, navodi se u uredbi, koja je objavljena na sajtu Vlade.

Povećanje, koje su penzioneri prvi put dobili uz penzije isplaćene 10. novembra, biće isti sve do novembarske penzije 2019. godine, a iznos uvećanja na penzionom čeku biće posebno iskazivan.

Uredba je doneta 12. decembra, a stupa na snagu osam dana po objavljivanju u Službenom glasniku.