Ministarstvo unutrašnjih poslova je protivzakonito potrošilo 6,3 milijarde dinara na isplatu pomoći za poboljšanje socijalnog položaja svojim radnicima. Sve ove nalaze juče je javnosti predstavila Državna revizorska institucija, objavljujući svoj godišnji izveštaj o proveri završnih računa državnih organa.

Od ukupno 66 datih mišljenja na finansijske izveštaje koje je DRI revidirala, pozitivna su samo dva.

Revizori su utvrdili i da dva preduzeća, PTT i Emisiona tehnika, od čega se najveći deo novca odnosi na PTT, nisu uplatila oko milijardu dinara dobiti u budžet Srbije. Predsednik DRI Radoslav Sretenović nije želeo da komentariše da li je taj novac tada iskorišćen za isplatu 13. plate u tim preduzećima. S druge strane, u rezimeu izveštaja DRI jasno se navodi da su Fond penzijsko-invalidskog osiguranja i Klinički centar Vojvodine naplatili 416,5 miliona dinara, koje su suprotno zakonu iskazali kao sopstvene prihode i koristili za stimulativnu isplatu zarada.

Isplata zarada mimo zakona čini jednu od najznačajnijih pronađenih nepravilnosti kod proveravanih budžetskih korisnika, koji su na ovaj način potrošili ukupno čak 9,5 milijardi dinara.

DRI je kritikovala i PIO fond zbog toga što je trošilo novac za kredite za stambene potrebe zaposlenih u iznosu od 185 miliona dinara, što je naknade za pogrebne troškove obračunavala u različitoj visini, za svaku kategoriju osiguranika posebno, a za „zimnicu, ogrev i udžbenike“ je odobrio zajmove u iznosu od 146 miliona dinara. Ova institucija nije popisala imovinu i obaveze u iznosu od 57,9 milijardi dinara na način propisan sopstvenim aktima.

Komentarišući poznatu praksu MUP-a da mimo zakona deli bonuse policajcima iako je država proklamovala štednju na svim nivoima, u DRI su precizirali da pomoć radi poboljšanja socijalnog položaja radnika, kakvu je podelio MUP, može da se da samo uz odobrenje ministra finansija, „što ovde nije slučaj“.

Kritikovana je i Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza, između ostalog i zbog toga što je odobrila dva kredita u vrednosti od 800.000 evra korisnicima koji su imali gubitak u prethodnoj godini, zatim što je odobrila kredite vredne 10,5 miliona evra bez kompletne dokumentacije, kao i 11,6 miliona evra kredita bez adekvatnog obezbeđenja, to jest samo uz menice i to korisnicima „čije je finansijsko stanje klasifikovano kao nezadovoljavajuće“.

Revizori su utvrdili da je javni dug Srbije prošle godine bio 61,33 odsto BDP-a i da je Uprava za javni dug stanje duga smanjila za 588,59 miliona evra, tako što dugove lokalnih vlasti i neke druge stavke poput duga zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama od 43,16 miliona evra, nije uračunala u javni dug Republike. U DRI su konstatovali i da je ukupan iznos nepravilnosti u završnom računu budžeta za 2012. bio čak 1.684,6 milijardi dinara, od čega se na neiskazanu nefinansijsku imovinu Ministarstva odbrane odnosilo 1.673,1 milijardi.

DRI je zbog uočenih nepravilnosti podnela 24 prekršajne prijave, jednu prijavu za privredni prestup i četiri krivične prijave. Tri krivične prijave su podnete protiv Milana Gavrilovića, Dragana Gavrilovića i Dragana Radosavljevića iz Mionice, a jedna protiv Slobodana Božića iz Aranđelovca zbog preuzimanja obaveza iznad iznosa odobrenog budžetom. Sretenović je najavio i druge krivične prijave u narednim danima.

Šta je sa Bajatovićem?

Predstavnici Koalicije za nadzor javnih finansija kritikovali su DRI kao nedoslednu u podnošenju prijava protiv odgovornih za kršenje zakona, insinuirajući da ova institucija ne postupa isto prema politički moćnima i ostalima. Kao primer oni su naveli Dušana Bajatovića, direktora Srbijagasa i visokog funkcionera SPS-a, koji je, kako kažu, „aboliran iako je napravio prekršaje od 100 miliona evra“. Sretenović je na ove optužbe odgovorio tvrdnjom da je DRI informaciju u vezi Srbijagasa dala novosadskom javnom tužilaštvu i da je u zakonskom roku podnela prekršajnu prijavu, ali da je iz suda četiri meseca kasnije stiglo obaveštenje da postupak nije vođen zbog zastarelosti.

O službenim automobilima u martu

Prema Sretenovićevim rečima, DRI je ove godine ojačala svoje kapacitete i počela da radi reviziju svrsishodnosti trošenja javnih sredstava. Prvi na proveri našli su se službeni automobili. DRI će do kraja marta 2014. objaviti izveštaj o njihovom korišćenju. „Hoćemo da ukažemo na zloupotrebe u korišćenju ovih vozila i na uštede do kojih može doći njihovom efikasnom upotrebom“, rekao je Sretenović.