Foto: Vlada Srbije

Savet je dao pozitivno mišljenje na Nacrt zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, koji reguliše visinu plate i drugih primanja zaposlenih u javnoj upravi u autonomnoj pokrajini i lokalnim samoupravama.

Cilj zakona je da se radna mesta vrednuju na pravičniji način, a visina zarada reguliše transparentno i ujednačeno, saopšteno je iz vlade.

Ključna izmena je uvođenje principa „jednaka plata za jednak rad kod istog poslodavca“, čime se kreira osnova da zaposleni koji se više angažuju i postižu bolje rezultate budu i nagrađeni za svoj rad.

Donošenje zakona obezbediće da koeficijenti zvanja, položaja i radnih mesta nameštenika budu određeni na osnovu pravila, koja ne ostavljaju prostor nejednakom postupanju u istim situacijama.

Nacrt zakona omogućava i da delovi javnog sektora, na nivou pokrajine i lokalne samouprave, preuzmu odgovornost za sopstvenu ekonomsku održivost i razvoj.

Plate zaposlenih u autonomnoj pokrajini i jedinicama lokalne samouprave trenutno uređuje veći broj propisa, zbog čega ne postoji jedinstvena osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih, a usvajanje Zakona obezbediće veću tranparentnost i jednake uslove za vrednovanje učinka svih zaposlenih u organima uprave, dodaje se u saopštenju.