Ponovo oglašena prodaja Jugoremedije neposrednom pogodbom 1Foto: Miroslava Pudar

Neposredna pogodba zakazana je za 17. januar iduće godine.

Na prethodnom od devet pokušaja prodaje „Jugoremedije“ metodom javnog nadmetanja početna cena bila je 762,7 miliona dinara.

Ponuđenu imovinu „Jugoremedije“ čine industrijski kompleks, upravne zgrade, pomoćni objekti, kao i stan u Zrenjaninu, intelektualna svojina – 24 žiga, 28 motornih vozila, inventar i zalihe.

Fabrika je u stečaju od 2012. godine.