To istraživanje, koje je jedini deo izveštaja Svetske banke o poslovanju (Doing Business Report) za koji se pravi poseban izveštaj, je rađeno u saradnji Svetske banke i firme Praj voterhaus kuper. Videli smo da je ostvareno dosta napretka u Srbiji u proteklih nekoliko godina, smanjeno je vreme potrebno da kompanije pripreme i podnesu izveštaje i plate poreske obaveze jer je to sada moguće uraditi onlajn a i broj pojedinačnih plaćanje je smanjen, rekao je on.

On je objasnio da se za ovaj izveštaj koriste 4 indikatora: ukupna poreska stopa, vreme za podnošenje izveštaja, broj pojedinačnih plaćanja i procedura posle izvršavanja poreskih obaveza. Dejn je objasnio da se sva onlajn plaćanja računaju kao jedno. On je naveo da je ukupna poreska stopa u Srbiji 39,7 odsto što je malo ispod svetskog proseka, a da je potrebno 225,5 sati da se izvrše obaveze prema poreskoj upravi što je takođe ispod svetskog proseka. Ukupan broj pojedinačnih plaćanja iznosi 78 ali se u izveštaju navodi da ih je samo 33 zbog mogućnosti onlajn plaćanja. Srbija je dobila ocenu 91 od mogućih 100 za procedure posle izvršavanja obaveza, rekao je on.

Upitan o medijskim izveštajima da je Evropska komisija nezadovoljna stanjem poreskog sistema u Srbiji, Dejn je rekao da se tu radi o razmeni informacija. U ovom trenutku to nije na nivou na kome EU želi, rekao je on i izrazio uverenje da će kroz sporazume razmena informacija biti podignut na željeni nivo.

Predstavnik Svetske banke Tomas Lubek je rekao da je važno uprostiti poreski sistem i smanjiti poreske stope jer se tako povećavaju mogućnosti da se kompanije pomere iz sive u formalnu ekonomiju. Time se smanjuje mogućnost korupcije i olakšava otvaranje novih radnih mesta i ukupni rast privrede, rekao je on.

Srbija je na 43. mestu u pogledu ukupnog poslovanja ali je na 82. mestu u pogledu poreskog sistema zbog velikog broja pojedinačnih plaćanja, vremena i relativno visoke poreske stope, rekao je Lubek, dodajući da je poreski sistem u Srbiji efikasan u poređenju sa drugim zemljama u pogledu post-payment procesa.