Poreznici utvrdili nepravilnosti u prometu baznih ulja i radu benzinskih stanica u Srbiji 1Foto: Aleksandar Veljković

Posle kontrole su obračunati novootkriveni prihodi od oko pet milijardi dinara, i to po osnovu PDV-a 730.431 dinara, a po osnovu akciza 4.207.236 dinara.

Nepravilnosti su utvrđene kod obveznika koji su prodavali bazna ulja građanima bez ispunjenih uslova za oslobođenje prometa od PDV-a i akcize.

U okviru kontrole prometa preko fiskalnih kasa u 2018. godini, poreski inspektori su za 64 benzinske stanice izrekli mere zabrane obavljanja delatnosti, a protiv odgovornih lica podnete su prekršajne prijave.

Poreska uprava je kontrolisala i akcize poreskih obveznika koji su u 2017. uvezli značajne količine baznog ulja ili su imali veći uvoz tog naftnog derivata u odnosu na uvezene količine ranijih godina.